Anna Hedh

EU-kommissionen pressas om löften kring asylsökande

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har vid ett flertal tillfällen, däribland under möten med statsminister Stefan Löfven, lovat att i början av 2016 anta ett förslag om omplacering av asylsökande från Sverige till andra medlemsstater som tagit emot färre flyktingar. Sverige tog under 2015 i absoluta tal emot fler flyktingar än alla andra medlemsstater förutom Tyskland….

Läs mer

EU-kommissionen pressas om löften kring asylsökande

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har vid ett flertal tillfällen, däribland under möten med statsminister Stefan Löfven, lovat att i början av 2016 anta ett förslag om omplacering av asylsökande från Sverige till andra medlemsstater som tagit emot färre flyktingar.

Sverige tog under 2015 i absoluta tal emot fler flyktingar än alla andra medlemsstater förutom Tyskland. I relativa tal har Sverige störst mottagande i hela EU. Idag ställer vi därför en prioriterad fråga till EU-kommissionen som måste besvaras inom 3 veckor. – Juncker har stött på motstånd inom kommissionen. Vi kräver idag att Juncker levererar…

Läs mer

Stoppa den polska regeringens attack på medier

Efter valet i oktober 2015 styrs Polen av det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa. Innan jul röstade man igenom en lag som avskedade cheferna för public service radio och tv och gav utnämningsmakten till finansministern.

– Vad som händer i Polen är djup oroande. Vi måste alltid reagera med bestämdhet mot en utveckling där politiken vill styra media. Fria och oberoende media är en grundpelare i våra demokratier, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S). Enligt den ansvariga ministern i Polens regering är det långsiktiga målet att kontrollera public service medier samt…

Läs mer
facebook Twitter Email