Anna Hedh

Flyktingpolitik i fokus när EU-parlamentariker Anna Hedh är på Skånebesök

Hur fungerar det vid gränskontroller i Hyllie? Vad är Sveriges och EU:s roll i dagens flyktingpolitik och vad är vägen framåt? Hur hjälper Crossroads hemlösa och fattiga? Det är några av punkterna på programmet när Anna Hedh, socialdemokratisk europaparlamentariker är på besök i Skåne 17 - 19 mars.

Anna Hedh är sedan snart 12 år europaparlamentariker i Bryssel/Strasbourg. Där jobbar hon främst med frågor som jämställdhet, barns rättigheter, HBTQ-frågor, gränsöverskridande brottslighet, asyl- & migrationspolitik samt frågor kring EU:s inre marknad – men självklart också alla andra frågor som är viktiga för socialdemokratin. Anna är också distriktsordförande för S-Kvinnor i Kalmar och sitter även…

Läs mer

Tryggare flyktvägar för kvinnor som flyr och söker asyl

– Det är ett omfattande paket och det innehåller en rad riktlinjer för att öka jämställdheten och tryggheten för kvinnor som flyr och söker asyl i EU, säger en lättad Anna Hedh efter att Europaparlamentet antagit ett betänkande om situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU. Betänkandet, som presenterar förslag på åtgärder för att…

Läs mer

S-ledamöter byter utskott i Europaparlamentet

De två socialdemokratiska ledamöterna av Europaparlamentet, Anna Hedh och Jens Nilsson, har bytt utskott med varandra. Bytet gäller det regionala utskottet och utskottet för den inre marknaden.

Vid minisessionen i Bryssel den 25 februari tillkännagav parlamentets talman Martin Schulz att de två svenska ledamöterna nu bytt utskott. Följande gäller: Anna Hedh Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) Suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) Suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter…

Läs mer
facebook Twitter Email