Anna Hedh

Europaparlamentet röstar om människohandel

Idag röstar Europaparlamentet om implementeringen av direktivet för att bekämpa människohandel som antogs 2011. Trots att vi de senaste åren sett framsteg i kampen mot människohandel, kvarstår stora hinder inom EU för att förhindra människohandel, nå fällande domar och skapa förutsättningar för att människohandelsoffer ska kunna få tillbaka ett värdigt liv. I Sverige vet vi…

Läs mer

Stärkt samarbete för att bekämpa terrorism

Efter flera års förhandlingar har nu äntligen nya regler för EU:s polisbyrå Europol kunnat antas.

Europol är ett av de viktigaste verktygen för att bekämpa terrorism och gränsöverskridande organiserad brottslighet i Europa. De svenska socialdemokraterna välkomnar därför den nya överenskommelsen som stärker Europol och ger byrån bättre förutsättningar att bidra i kampen mot terrorism och annan allvarlig brottslighet. Till övriga förbättringar hör ett starkare integritets- och personuppgiftsskydd, vilket kommer främja…

Läs mer

Socialdemokraterna välkomnar EU-PNR och nya dataskyddsregler

- Vi har arbetat flera år för att få detta på plats. Ett EU-system för PNR är ingen mirakellösning men det är ett viktigt verktyg del i kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S) efter att Europaparlamentet godkänt direktivet om EU-PNR.

– Regler sätter tydliga begränsningar för hur PNR-uppgifterna får användas och hur länge de får sparas. Ett samlat EU-regelverk gör det möjligt att ha samma integritetsskydd i hela EU och kommer underlätta utbytet av uppgifter mellan brottsbekämpande myndigheter i olika medlemsstater, fortsätter Anna Hedh. Samma dag antogs även lagstiftning för personuppgiftskydd – det så kallade…

Läs mer
facebook Twitter Email