Anna Hedh

Nytt nummer av Dagens Europa

Hårdare utsläppskrav, slopade roamingavgifter och att svenska löner och villkor ska gälla i Sverige. Det är ett axplock av flera S-märkta reformer som ni kan läsa mer om i senaste upplagan av Dagens Europa. Här får ni också perspektiv på hur Europas största utmaningar ska se ut och kan vi skapa ett mer jämlikt Europa….

Läs mer

Skynda på arbetet med infrastruktur säger Europaparlamentet

Europaparlamentet har med stor majoritet (443 ja) röstat för att det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) måste skyndas på. TEN-T nätverket inkluderar även viktiga infrastruktursatsningar i Sverige, som exempelvis utökad järnväg längst med norrlandskusten och förbindelser mellan Stockholm-Göteborg-Malmö.

– Sverige liksom många andra länder har stort behov av att uppdatera transportnätet och TEN-T nätverket är oerhört viktigt för infrastruktursatsningar. Vi har målsättningar och projekt för år 2030 och år 2050 och vi måste se till att projekten som fått medfinansiering faktiskt genomförs, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S). I korthet går TEN-T nätverket ut…

Läs mer

Brexit-lindring för vägtransporter och flyg – beslut i Europaparlamentet

För att göra Storbritanniens utträde ur EU så smidigt som möjligt, har Europaparlamentet beslutat om tre viktiga lagstiftningar för vägtransporter och flyg. Blir det en sk "no deal", dvs kraschar Storbritannien ut ur EU, har parlamentet med stor majoritet i plenum, beslutat om övergångsregler för vägtransporter och flyg. Röstsiffrorna var 578 ja för godstransporter, 576 ja för flygförbindelser och 603 ja för flygsäkerhet.

– Det är bra och det är väldigt viktigt att ge Storbritannien möjlighet att ha kvar sina tillstånd och licenser under 9 månader när det gäller vägtransporter, flygförbindelser och flygsäkerhet. Ingen tjänar på att vi hamnar mitt i ett kaos den 29 mars, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S). EU-kommissionen kom med ett förslag och det…

Läs mer
facebook Twitter Email