Carina Ohlsson blir Socialdemokraternas nya Europaparlamentariker

Nu är det klart att Carina Ohlsson, 65, från Lidköping tar plats i Europaparlamentet för Socialdemokraterna, som efterträdare till Jytte Guteland som lämnar sin plats efter att hon blivit invald i riksdagen.

Carina Ohlsson, som i årets riksdagsval blev invald i riksdagen för en sjunde mandatperiod, är kanske Sveriges mest erfarna aktiva politiker. Carina Ohlsson har en lång erfarenhet från i stort sett samtliga politiska områden, men med särskilt fokus på jämställdhet och Europafrågor. – Ett väldigt spännande uppdrag, som jag tar mig an med stor vördnad…

Läs mer

Studiebesök hos Socialdemokraterna i Europaparlamentet

Skulle ni vilja besöka de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet? Varje ledamot i Europaparlamentet har möjlighet att sponsra ett visst antal deltagare per år för besök i Bryssel eller Strasbourg. I fördelningen av de fem socialdemokratiska ledamöternas sponsrade kvoter försöker vi göra en geografisk balans. Grupperna måste bestå av minst 10 personer, men vi ser helst…

Läs mer

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet (Soc&Dem) söker en informationshandläggare

Den svenska socialdemokratiska delegationen (Soc&Dem) i Europaparlamentet söker en informationshandläggare, med placering i Stockholm.

Som informationshandläggare ska du bistå de svenska socialdemokratiska europaparlamentarikerna med informations- och kommunikationsinsatser för att skapa ökad medvetenhet i Sverige om den socialdemokratiska partigruppen Soc&Dem. Vi söker en god kommunikatör med känsla för politisk kommunikation och med erfarenhet av vårt arbete i Europaparlamentet. Arbetsuppgifter: Medierelationer/kontakt med journalister och andra relevanta aktörer. Producera artiklar, pressmeddelanden och…

Läs mer
facebook Twitter Email