Nu fasas fossil energi ut – i hela EU

Igår hölls en omröstning i EU:s industriutskott som innebär slutet för fossilgasen i EU. En komplicerad process led av en gasvänlig europaparlamentariker från Polen landade till slut rätt – nya projekt i fossil energi kommer inte längre få EU-medel. Erik Bergkvist förhandlade för den socialdemokratiska gruppen.

Igår eftermiddag tog Europaparlamentets industriutskott sin position inför den kommande revideringen av lagstiftningen kring EU:s energiinfrastruktur, även kallat TEN-E. Erik Bergkvist, förhandlare för den socialdemokratiska gruppen, lyckades efter långa förhandlingar utesluta fossil energi från tillgång till framtida EU-medel. Fossilgas är helt uteslutet och blending, där en liten mängd fossilgas ingår, har fått ett slutdatum till…

Läs mer

Erik Bergkvist får central roll i arbetet med den sociala klimatfonden

Under EU-kommissionens årliga tal, State of the Union, nämnde Ursula von der Leyen att en helt ny fond ska införas för att komma åt de sociala effekterna av klimatomställningen. Den sociala klimatfonden är en viktig del i klimatpaketet Fit for 55. Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) kommer leda socialdemokraternas arbete med fonden i utskottet för regional utveckling.

Fonden är tänkt att mildra negativa effekter av klimatomställningen för framförallt vägtransporter och byggnader. Särskilt utsatta hushåll ska kompenseras för att till exempel el och drivmedel blir dyrare när den byts ut mot förnybara alternativ. – Det känns som ett spännande och viktigt uppdrag. Klimatomställningen måste nå hela samhället och alla EU:s regioner, säger europaparlamentariker…

Läs mer

Europarlamentet röstar igenom rapport mot könsbaserat våld

Idag har rapporten mot könsbaserat våld röstats igenom av Europaparlamentet under sessionen i Strasbourg. Europaparlamentariker Evin Incir (S) har i sin roll som förhandlare för Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, d.v.s. samtliga socialdemokrater i hela Europaparlamentet, varit med och skrivit rapporten.

– Detta är en seger i kampen mot könsbaserat våld. Jag känner jag mig oerhört tacksam och stolt för att ha fått möjligheten och förtroendet att delta i ett så viktigt arbete. Jag vill också tacka alla de som varit med i kampen för ett mer feministiskt Europa. Nu vill jag se handling från kommissionen…

Läs mer
facebook Twitter Email