Klart med arbetsfördelningen i EU-parlamentet för S

Förhandlingen om fördelningen av platser i Europaparlamentets utskott är nu klar. Marita Ulvskog (S) blir 1:a vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förhandlingarna efter EU-valet har pågått hela juni månad och delegationsledarna för de 191 medlemmarna från 28 länder i den socialdemokratiska gruppen har för de svenska socialdemokraterna enats om följande fördelning:…

Läs mer

Fem S-ledamöter invalda i EP

Nu är valresultatet klart för mandatperioden 2014-2019. Det svenska Socialdemokratiska arbetarepartiet erhöll fem ledamöter: Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. Ersättare för de fem S-ledamöterna är: Aleksander Gabelic (1), Ellinor Eriksson (2), Mattias Olsson (3), Evin Incir (4), Johan Danielsson (5). Mera information om valet finns på Valmyndighetens webbplats,…

Läs mer

”Rädda Europa från högerpolitiken”

Plenisalen i Strasbourg. Foto: Europaparlamentet Debattartikel av Marita Ulvskog och Martin Schulz på SVT / Debatt den 16 maj 2014. EU-valet är ett värderingsval. Under de kommande dagarna fram till den 25 maj har just du makten att bestämma vilka värderingar som ska prägla Europa under de kommande fem åren. Den makten är viktig att…

Läs mer
facebook Twitter Email