Läs mer

Demokrati är ingen liten sak

Krönika av Jens Nilsson i Piteå-Tidningen den 4 juli 2014. När 751 ledamöter, som är direktvalda av Europas folk, möts för att påbörja sitt arbete för fem år framåt, så finns det skäl att reflektera över demokratin. Det har gått några veckor sedan EU-valet och vardagen tar vid i den europeiska unionens folkvalda församling. Partigrupperna…

Läs mer

Klart med arbetsfördelningen i EU-parlamentet för S

Förhandlingen om fördelningen av platser i Europaparlamentets utskott är nu klar. Marita Ulvskog (S) blir 1:a vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förhandlingarna efter EU-valet har pågått hela juni månad och delegationsledarna för de 191 medlemmarna från 28 länder i den socialdemokratiska gruppen har för de svenska socialdemokraterna enats om följande fördelning:…

Läs mer
facebook Twitter Email