Uttalande från S-parlamentariker om arbetsmarknaden inom flyget

– Det är inte förvånande att konfliktnivån inom flygsektorn skärpts. Precis som på transportmarknaden i stort pressas löner, arbetsvillkor och säkerhetsmarginaler av jakten på lägre kostnader. I en nyligen publicerad EU-studie belägger forskare bilden av osäkra arbetsförhållanden och osund konkurrens, som skapat en hetsjakt efter sänkta kostnader hos EU:s flygbolag, menar EU-parlamentarikerna Marita Ulvskog och…

Läs mer

Paula Burrau går i pension -Eva-Lena Kapanen ny kanslichef

Paula Burrau, kansli- och presschef på socialdemokraternas kansli i Europaparlamentet, går i pension. Paula har innehaft tjänsten sedan 2005, men har under det senaste året varit presschef och de sista månaderna senior advisor. Paulas efterträdare som kanslichef blir Eva-Lena Kapanen, som haft tjänsten som tillförordnad det senaste året. Kansliet söker för närvarande efter ny presschef,…

Läs mer

Kontroller och sanktioner måste skärpas

Debattartikel av Jens Nilsson & Jasenko Omanovic i Sundsvalls Tidning den 19 februari 2015. Det finns en stor frustration bland chaufförer och åkerier över att transportbranschen allt mer liknar ett vilda västern. ’Här stannar Sverige-rörelsen’ samlade stora protester sedan en person som ertappats med falskt körkort och falska förbehandlingar släpptes fri. Proteströrelsen är en reaktion…

Läs mer
facebook Twitter Email