Fjellners adrenalin tar död på logiken

Replik på debattartikel av Jytte Guteland och Olle Ludvigsson i Svenska Dagbladet den 8 december 2014. ?Anfall är bästa försvar?. Den devisen driver moderaten Christofer Fjellner till max i en aggressiv artikel på Brännpunkt 7/12. Angreppet faller dock platt. Texten är så spretig och fylld med felaktigheter att den är svår att analysera. Adrenalinet tar…

Läs mer

Juncker, EU och jämställdhetsmålet

Jag var en av de 209 Europaparlamentariker som i mitten av oktober röstade nej till den nya EU-kommissionen, med Jean-Claude Juncker som ordförande. Det gjorde jag för att kommissionen brister i att leva upp till EU:s jämställdhetsmål. Detta är den tolfte EU-kommissionen sedan den inrättades 1958 och också den tolfte med en manlig ordförande. Kommissionen…

Läs mer

Inte meningsfullt att avsätta Juncker

Debattartikel av Olle Ludvigsson i Svenska Dagbladet den 25 november 2014. ?Luxleaks? ? dokumentationen om hur Luxemburg fungerat som skatteparadis ? har diskuterats intensivt på senare tid. Det är utmärkt. Debatten behövs. Att bara prata räcker dock inte. Den dynamik som byggts upp måste nu användas till faktisk leverans: till att ordentligt stärka insatserna mot…

Läs mer
facebook Twitter Email