Inte utan konflikt att reglera konfliktmineraler

Ordentlig reglering av hanteringen av konfliktmineraler gick omintet vid utskottsomröstning i Europaparlamentet, trots de europeiska socialdemokraterna ansträngningar. ?En besvikelse? konstaterade Marita Ulvskog (S), men hon har ännu inte gett upp hoppet. Under förmiddagen röstade ledamöterna i utskottet för internationell handel (INTA) om ett förslag till EU-lag, som syftar till att reglera handeln med mineraler från…

Läs mer

Bekämpa fattigdom, inte de fattigaste

Debattartikel av Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh i Svenska Dagbladet den 8 april 2015. BRÄNNPUNKT | ROMER Hjälporganisationen Oxfam presenterade nyligen en rapport, som fann att 1 procent av världens rikaste snart äger lika mycket som de resterande 99 procenten. Detta medför stora spänningar för demokratin och för våra…

Läs mer

Briefingnote till presskonferens

Förslag på politiska åtgärder från socialdemokraterna i Europaparlamentet  Hela texten som PDF   Pressmeddelande om presskonferensen 1, Förhindra regelshopping genom en utförligare definition av ett företags huvudsäteAtt registrera sig i den medlemsstat som har de lägsta arbetsvillkoren, lönerna och skatterna, samtidigt som ett företag effektivt undviker annan reglering och beskattning i det land där man…

Läs mer
facebook Twitter Email