Socialdemokrater i världen måste återigen förena sig

Krönika av Evin Incir i Aktuellt i politiken den 15 november 2019. Vi har mindre än tio år på oss att stabilisera uppvärmningen vid 1,5 grader för att rädda vår planet. Samtidigt befinner sig 70 miljoner människor på flykt på grund av krig, förtryck och klimatkonsekvenser. En del forskare menar att över 200 miljoner människor…

Läs mer

”Vårt blod innehåller flera hormonstörande ämnen”

Ett blodprov visar att vi, Jytte och Margot, har anmärkningsvärt höga halter av hormonstörande kemikalier i blodet. Vi kräver nu att EU:s tillträdande hälsokommissionär och miljökommissionär agerar för att fasa ut alla hormonstörande ämnen, skriver Jytte Guteland (S) och Margot Wallström (S) tillsammans med miljökemisten Åke Bergman.

Debattartikel av Jytte Guteland, Margot Wallström och Åke Bergman i Dagens Nyheter den 14 november 2019. Varje dag kommer vi i kontakt med tusentals olika kemikalier. Många vanliga produkter i vår vardag innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan och för miljön, eller vars effekter är okända. Forskningen visar att vi påverkas mer av…

Läs mer

Viktigt att regeringen lyfter fram Europapolitiken

- Vi välkomnar att den svenska regeringen i dag, på 25-årsdagen av folkomröstningen om ett svenskt EU-medlemskap, presenterar en särskild EU-deklaration. En deklaration som tar tydlig ställning för våra gemensamma värden - frihet, demokrati och alla människors lika rätt.

Det säger Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet. Europas verklighet och Sveriges är tätt sammanvävda. Så har det varit genom historien och så är det genom EU-samarbetet än mer i dag. Trots det upplever många att EU inte angår dem. – För att vi som är valda till att…

Läs mer
facebook Twitter Email