Stärkt samarbete för att bekämpa terrorism

Efter flera års förhandlingar har nu äntligen nya regler för EU:s polisbyrå Europol kunnat antas. Europol är ett av de viktigaste verktygen för att bekämpa terrorism och gränsöverskridande organiserad brottslighet i Europa. De svenska socialdemokraterna välkomnar därför den nya överenskommelsen som stärker Europol och ger byrån bättre förutsättningar att bidra i kampen mot terrorism och…

Läs mer

EU moderniseras: minskat regelkrångel och förenklade processer

Idag röstade Europaparlamentet om EU:s bättre lagstiftningsprogram REFIT, som syftar till att förenkla lagstiftningsförfarandet och minska på regelkrånglet.

– REFIT beskrivs av högern som ett sätt att bedriva bättre lagstiftning, men ofta har programmet använts som en murbräcka för att försämra anställdas rättigheter, miljö- och konsumentskydd. Vår delegation har från början varit tydlig med att vi inte accepterar en regelförenkling som gör avkall på dessa områden, säger Marita Ulvskog, delegationsledare (S). Tidigare har…

Läs mer

EU moderniseras: minskat regelkrångel och förenklade processer

Idag röstade Europaparlamentet om EU:s bättre lagstiftningsprogram REFIT, som syftar till att förenkla lagstiftningsförfarandet och minska på regelkrånglet. – REFIT beskrivs av högern som ett sätt att bedriva bättre lagstiftning, men ofta har programmet använts som en murbräcka för att försämra anställdas rättigheter, miljö- och konsumentskydd. Vår delegation har från början varit tydlig med att…

Läs mer
facebook Twitter Email