Fans – köpa sex är ovärdigt fotbollen

Debattartikel av Anna Hedh i Aftonbladet den 11 juni 2016. Öppet brev till Svenska Fotbollförbundet: Sexhandeln ökar under EM – rapportera allt ni ser Så är det äntligen dags för fotbolls-EM i Frankrike! Jag ser verkligen fram emot att få följa fotbollslandslaget och Zlatans sista triumfer i den blågula tröjan. Dessvärre är stora mästerskap också…

Läs mer

S-förslag om att skapa en välfungerande inre marknad för finansiella tjänster

Trots att den öppna inre marknaden är väl fungerande, är det inte lika bra ställt med finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag. För att göra det enklare att tillhandahålla och köpa dessa produkter över landsgränserna har EU-kommissionen presenterat en grönbok och skapat en inledande diskussion om hur situationen kan förbättras och stärkas.

Vid dagens utskottsmöte presenterade Olle Ludvigsson (S) – som är föredragande i Europaparlamentet för grönboken – sin vision om hur man på bästa sätt kan uppnå en väl fungerande inre marknad för finansiella tjänster och som gynnar både konsumenter och företag. Presentationen av Ludvigssons rapport är första steget i utarbetandet av Europaparlamentets resolution om grönboken….

Läs mer

EU måste bekämpa fattigdomen bland kvinnor

- EU måste våga erkänna att det finns ett jämställdhetsperspektiv på fattigdom där kvinnor är mer utsatta än män. Vi måste ta särskild hänsyn till det i vår kamp mot fattigdom, säger Anna Hedh (S), europaparlamentariker i jämställdhetsutskottet (FEMM).

Idag röstar Europarlamentet om en resolution för att bekämpa fattigdom bland kvinnor i EU. I nuläget finns det 64,6 miljoner kvinnor i fattigdom jämfört med 57,6 miljoner män, enligt färsk statistik från Eurostat. De särskilda riskgrupperna är kvinnor med invandrarbakgrund, äldre kvinnor, ensamstående mödrar och kvinnor som tillhör en sexuell minoritet. – Vi svenska socialdemokrater…

Läs mer
facebook Twitter Email