Anna Hedh: Säkra flyktvägar och delat ansvar

– En av EU:s grundpelare är de mänskliga rättigheterna. Det betyder att det måste finnas säkra flyktvägar för alla som flyr undan krig och förföljelse. Och precis som Sveriges kommuner måste dela på ansvaret för att ta hand om de asylsökande måste också EU:s länder göra det. Det sade europaparlamentariker Anna Hedh (S) när hon…

Läs mer

Marita Ulvskog: Fler går till jobbet, men många utmaningar återstår

– Sedan Stefan Löfven blev statsminister går nästan 200 000 fler människor till jobbet. Det är ett styrkebevis, sa Marita Ulvskog när hon 1:a-maj-talade i Köping och Sala. – Nu går vi vidare för att trygga villkoren för pensionärer, stärka sjukvården och öka tryggheten både i storstädernas förorter och i glesare delar av landet, fortsatte…

Läs mer

Olle Ludvigsson (S): Enade är vi starkare

Svenska modellen som en nyckel för framgång och fördelarna med EU medlemskapet. Det var några av sakerna som Olle Ludvigsson (S) framhävde när han första maj-talade på Nytorget i Kungälv. – Enade är vi starkare. Många av de utmaningar vi står inför kan inte Sverige lösa ensamt; vare sig det handlar om att bekämpa klimatförändringarna,…

Läs mer
facebook Twitter Email