Viktigt att granska även vetenskapligt underlag

Replik av Jytte Guteland i ATL / Lantbrukets Affärstidning den 2 mars 2018 Nej, Christofer Fjellner (M), vi är inte blinda för verkligheten när vi ifrågasätter beslutet att förlänga tillståndet för bekämpningsmedlet glyfosat. Men i god vetenskaplig tradition litar vi inte heller blint på allt som förs fram som fakta, utan väljer att granska underlaget…

Läs mer

Guteland: ”Fjellners motstånd är förbluffande”

Granskning och insyn i viktiga beslut är en förutsättning för människors förtroende för EU. Därför är det förbluffande att moderaten Christofer Fjellner inte vill att parlamentet ska gå till botten med hur tillståndsprocessen för glyfosat gått till, skriver EU-parlamentariker Jytte Guteland (S).

Debattartikel av Jytte Guteland på Altinget den 1 mars 2018. Glyfosat är nyckelingrediensen i världens vanligaste bekämpningsmedel och ett hett omdebatterat ämne. Trots farhågor om att glyfosat kan vara cancerframkallande har EU-kommissionen förlängt tillståndet för ämnet i ytterligare fem år. Men det finns frågetecken om allt har gått rätt till i tillståndsprocessen. Därför har Europaparlamentet…

Läs mer

Anna Hedh: Årliga rapporten om grundläggande rättigheter i EU

Anna Hedh (S), europaparlamentariker, kommenterar den årliga rapporten om grundläggande rättigheter i EU. – Jag läser rapporten och jag skäms. Det är skamligt hur illa flyktingar behandlas av en del medlemsländer. Och de som drabbas hårdast är som alltid kvinnor och barn. Skamligt! – Det är samma sak varje år, varje rapport. Fina ord men…

Läs mer
facebook Twitter Email