Hotet mot svenska modellen avvärjt

Natten till torsdag enades Europaparlamentet, EU:s medlemsländer och EU-kommissionen om nya regler för arbetsvillkor inom EU. Överenskommelsen innebär att svenska kollektivavtal fortsatt kommer att gälla för alla som arbetar i Sverige.

– Jag är stolt och glad att kunna slå fast att vi i natt har räddat den svenska modellen. Svenska kollektivavtal kommer även i fortsättningen att vara det som reglerar arbetsvillkoren i Sverige. Det säger Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S) som lett trepartsförhandlingarna om ett nytt EU-direktiv för arbetsvillkor, i sin egenskap av fungerande ordförande i…

Läs mer

Röstförklaring: Gemensamt förslag till resolution om situationen i Venezuela

Vi svenska socialdemokrater tycker att det är viktigt att EU står fast vid sitt krav om att nyval måste utlysas så snart som möjligt. Vi är överens med det huvudsakliga syftet med resolutionen, att sätta tryck på den illegitima auktoritära maduroregimen. Det är viktigt att EU fortsätter att skicka tydliga signaler till Maduro om att…

Läs mer

Rapport om avskaffande av tidsomställning

I höstas utsågs Marita Ulvskog till huvudförhandlare för lagstiftningen kring sommartidens avskaffande. Efter flera s k medborgarinitiativ beslutades att sommartiden skulle ses över. Frågan har därefter beretts i transportutskottet och en färdig rapport presenterades strax före jul. – Det här är en fråga som engagerar. Som norrbottning vet jag ju också ganska väl hur förutsättningarna…

Läs mer
facebook Twitter Email