Kommentar Jytte Guteland kring de nya reglerna för klimatutsläpp för tunga fordon

Med siffrorna 474 för och 47 mot gav Europaparlamentet sitt slutgiltiga godkännande till de nya reglerna för klimatutsläpp för tunga fordon. Det innehåller krav på utsläppsminskningar på 15 procent till år 2025 och 30 procent till år 2030.  Jytte Guteland (S), europaparlamentariker i parlamentets miljöutskott, kommenterar omröstningen: Det bra att vi nu får bindande mål…

Läs mer

Parlamentet kräver starkare skydd mot hormonstörande ämnen

- Jag vägrar att stillatigande se på medan EU-kommissionen spelar ett högt spel med människors hälsa som insats, säger Jytte Guteland i en kommentar efter att Europaparlamentet antagit en resolution som kräver strängare åtgärder än vad EU-kommissionen föreslagit.

– Vi vill stärka skyddet, så att alla hormonstörande kemikalier runtom oss förbjuds. Vi kräver också att EU-kommissionen tar fram en övergripande definition av misstänkta hormonstörande ämnen och av kända och förmodade hormonstörande ämnen, som bygger på världshälsoorganisationen WHO:s definition, fortsätter Jytte Guteland (S). Europaparlamentets resolution kräver att EU:s ramverk för hormonstörande ämnen ska skärpas….

Läs mer

Nya regler för gränsöverskridande bolag

Europaparlamentet godkände på torsdagen nya regler som ska sätta stopp för så kallade brevlådeföretag, bolag som registrerar sig i ett annat EU-land i syfte att undvika skatt och kringå arbetstagarnas rättigheter.

– Det här är en stor seger för oss alla. Det innebär ökade möjligheter för seriösa företag att verka över gränserna samtidigt som vi aktivt motverkar dumpning av skatter och sociala villkor. Det säger europaparlamentariker Jytte Guteland (S) som varit den socialdemokratiska gruppens förhandlare i parlamentets rättsliga utskott. Det nya bolagsrättspaketet omfattar dels regler för…

Läs mer
facebook Twitter Email