Aleksander Gabelic: Kommentarer om granskning av utländska direktinvesteringar

Idag godkände Europaparlamentet det första EU-verktyget för att granska utländska direktinvesteringar. Aleksander Gabelic (S), som är ersättare i internationella handelsutskottet kommenterar omröstningen.

– För mig blev behovet av ett samlat svar från EU extra tydligt när vi såg det kinesiska köpet av den grekiska hamnen Pireus följas av att Grekland blockerade ett kritiskt EU-uttalande om mänskliga rättigheter i Kina, säger europaparlamentariker Aleksander Gabelic (S). – Det är viktigt att EU nu får en ram för mer tydlighet och…

Läs mer

Kommentar till uppgörelsen om nya upphovsrättsregler

I går kväll nåddes en uppgörelse mellan Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen om nya upphovsrättsregler inom den digitala inre marknaden. Jytte Guteland, som är ersättare i parlamentets rättsliga utskott kommenterar uppgörelsen: – Jag ser med stark oro på att uppgörelsen omfattar en helt ny rättighet för pressutgivare som riskerar att begränsa möjligheten till länkning för privatpersoner….

Läs mer

Skynda på arbetet med infrastruktur säger Europaparlamentet

Europaparlamentet har med stor majoritet (443 ja) röstat för att det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) måste skyndas på. TEN-T nätverket inkluderar även viktiga infrastruktursatsningar i Sverige, som exempelvis utökad järnväg längst med norrlandskusten och förbindelser mellan Stockholm-Göteborg-Malmö.

– Sverige liksom många andra länder har stort behov av att uppdatera transportnätet och TEN-T nätverket är oerhört viktigt för infrastruktursatsningar. Vi har målsättningar och projekt för år 2030 och år 2050 och vi måste se till att projekten som fått medfinansiering faktiskt genomförs, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S). I korthet går TEN-T nätverket ut…

Läs mer
facebook Twitter Email