Viktigt steg att minska plastskräp i haven

Användningen av plastbärkassar ska minska i Europa. Det anser Europaparlamentet som kräver att EU-länderna ska fasa ut tunna plastbärkassar de kommande åren.

– Tyvärr är det idag ett stort miljöproblem i Europa att plastbärkassar hamnar i naturen istället för att tas omhand på korrekt sätt. Det är främst ett problem i haven, inte minst i Östersjön där slängda plastkassar och annan plast har negativ inverkan på djurlivet, säger europaparlamentariker Åsa Westlund (S).

I EU använder vi i genomsnitt nästan 200 plastbärkassar per person och år. Förbrukningen skiljer sig mellan olika EU-länder som ett resultat av konsumtionsmönster, nationell lagstiftning och ekonomiska styrmedel. I några länder används färre än 10 kassar per person och år medan man i andra använder så många som 400.

Det betänkande som idag antagits gör åtskillnad mellan olika plastbärkassars tjocklek och föreskriver att EU-länderna ska fasa ut plastbärkassar för engångsbruk, under en femårsperiod. Tanken är att minska totalförbrukningen och att varje kasse ska användas fler gånger, samt främja miljövänligare bärkassar.

– Vi stödjer givetvis målet att minska användningen av plastbärkassar även om vi tycker att kassarnas tjocklek inte ensamt är avgörande för om de återanvänds eller ej. Vi hoppas och arbetar för att de kommande förhandlingarna med ministerrådet kommer att resultera i ett ambitiöst regelverk, som tar god hänsyn till svenska förhållanden, säger EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S).

Efter Europaparlamentets beslut ska nu också EU:s Ministerråd yttra sig i frågorna innan en slutlig uppgörelse kan förhandlas fram.

 

 

* * *

facebook Twitter Email