Viktigt att regeringen lyfter fram Europapolitiken

- Vi välkomnar att den svenska regeringen i dag, på 25-årsdagen av folkomröstningen om ett svenskt EU-medlemskap, presenterar en särskild EU-deklaration. En deklaration som tar tydlig ställning för våra gemensamma värden - frihet, demokrati och alla människors lika rätt.

Det säger Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Europas verklighet och Sveriges är tätt sammanvävda. Så har det varit genom historien och så är det genom EU-samarbetet än mer i dag. Trots det upplever många att EU inte angår dem.

– För att vi som är valda till att föra medborgarnas talan ska vara relevanta, krävs det att Europapolitiken ges ökad uppmärksamhet och att våra gemensamma frågor tydligt lyfts fram i debatten. Därför välkomnar vi regeringens klara inriktning, säger Heléne Fritzon.

– Vi socialdemokratiska Europaparlamentariker kommer att fortsätta att arbeta för de fem frågor som regeringen särskilt lyfter fram: demokrati och rättsstaten; klimatet; jobb; migration och säkerhet. Det är avgörande för vår framtid att vi tar tydlig ställning mot de krafter som vill vrida klockan tillbaka. Europa ska präglas av fred och frihet för människor, säger Heléne Fritzon.

* * *

​Sigrid Bøe, presschef​
Mobil: +32 471 79 01 76
E-post: ​[email protected]

* * *

facebook Twitter Email