Greta Thunberg

Vårt löfte till Greta Thunberg

Vi lovar Greta Thunberg och alla andra unga i världen, att vi svenska socialdemokrater tar klimathotet på största allvar och att vi agerar nu, skriver EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon och Jytte Guteland.
Debattartikel av Heléne Fritzon och Jytte Guteland i Dagens Arena den 30 september 2019.

”Ni har stulit mina drömmar, min barndom, med era tomma ord. Människor lider, människor dör och våra ekosystem faller samman. Vi står inför en massutrotning och allt ni kan tala om är pengar och ständig ekonomisk tillväxt. Hur vågar ni?”

Inledningen på miljöaktivisten Greta Thunbergs tal i FN tidigare i veckan är redan klassisk. Bara några dagar senare presenterade FN:s klimatpanel, IPCC, sin nya rapport. Den visar med skrämmande tydlighet att läget för klimatet är ännu mer akut än hittills befarat. Planetens och hela mänsklighetens framtid står på spel. Precis det som Greta Thunberg och Fridays For Future försöker få världen att förstå.

Medan världsledare som Donald Trump ironiserar över de ungas budskap bekräftas det än en gång av vetenskapen.

Denna gång har IPCC särskilt granskat hur klimatförändringarna påverkar världens hav och frusna områden, som glaciärer och isar. Resultaten är dramatiska. Världens isar smälter väsentligt mycket snabbare än forskarna tidigare trott, med ödesdigra följder för den biologiska mångfalden och för människor i hela världen. Ofattbara två miljarder människor berörs när havsytan höjs de kommande 30 åren. Extrema väderfenomen och naturkatastrofer som översvämningar, orkaner och jordskred blir något vi alla tvingas räkna med. När temperaturen höjs riskerar också den så kallade permafrosten att smälta i isområden som Sibirien och Alaska. Även Skandinavien och våra svenska fjäll kommer att drabbas.

Skulle de globala utsläppen tillåtas att fortsätta så kommer ytterligare flera miljarder ton koldioxid och metangas att friläggas och släppas ut i atmosfären. Något som i så fall skulle höja jordens temperatur ytterligare.

Det är lätt att känna hopplöshet inför den pågående klimatkrisen. Forskarna är dock tydliga med att det fortfarande går att vända utvecklingen rätt. Ett klimatneutralt samhälle är möjligt, det sker dock inte av sig självt. För att nå dit krävs konkreta insatser. Den svenska regeringen satsar därför 2,9 miljarder kronor på klimat och miljö i årets höstbudget, genom insatser i Klimatklivet och Industriklivet. Det är ett viktigt steg på vägen att göra samhället klimatneutralt.

Utsläppen måste också minska mer och i snabbare takt och den som släpper ut ska tvingas betala för sin klimatpåverkan. Kraven måste skärpas på de internationella storföretag som förorenar och släpper ut mest. Det är fullständigt oacceptabelt att ett fåtal internationella storföretag tillsammans står för mer än 70 procent av världens klimatutsläpp.

Vi delar den oro och frustration som får unga människor över hela världen att organisera sig och strejka för klimatet. Vi ser också de arbetare som känner ovisshet inför framtiden när jobb förvinner, samtidigt som nya jobb skapas i andra sektorer.

Därför måste klimatomställningen kopplas till en aktiv fördelnings- och jobbpolitik. Det är en fråga om rättvisa. Bara ett starkt samhälle kan leda utvecklingen mot ett mer hållbart levnadssätt. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ett starkt, klimatneutralt och socialt rättvist samhälle, också för kommande generationer.

För oss är det självklart att Sverige och Europa ska leda omställningen och de globala insatserna för att rädda klimatet. Inget land kan på egen hand vända utvecklingen, det arbetet måste ske gemensamt och i större skala. Därför driver vi på i Europaparlamentet för att EU ska prestera mer för klimatet.

När Europaparlamentet nästa vecka frågar ut den framtida EU-kommissionen under Ursula von der Leyen kommer vi att kräva ett klimatpaket för att EU:s utsläpp ska minska med minst 55 procent till år 2030, för att sedan minska utsläppen ytterligare via lagstiftning som EU:s utsläppshandel. Senast år 2050 ska EU bli helt klimatneutralt.

IPCC:s rapport understryker hur allvarligt läget är.

Vi lovar Greta och alla andra unga i världen, att vi svenska socialdemokrater tar klimathotet på största allvar och vi agerar NU!

Heléne Fritzon (S),
Europaparlamentariker och vice ordförande i den socialdemokratiska partigruppen i Europaparlamentet

Jytte Guteland (S),
Europaparlamentariker och den socialdemokratiska partigruppens samordnare i parlamentets miljöutskott

* * *

facebook Twitter Email