Vägpaketet äntligen i mål

En historisk dag. Nu har det satts stopp för den vilda västern som präglat lastbilstrafiken. Nu kommer det vara möjligt att skapa ordning och reda på våra vägar med schyssta villkor även i transportsektorn. Trepartsförhandlingen med Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har kommit till vägs ände, konstaterar Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) gruppledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentets transportutskott. 

– Äntligen har vi gått i mål. I över tio år har vi socialdemokrater drivit på för nya schyssta villkor på våra vägar. Nu kan den vilda västern som varit rådande i transportsektorn, med dumpade löner för chaufförer och fuskande företag, få ett slut, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S).

Klockan 06:35 på tisdagsmorgon blev det klart om nya regler som ska skapa ordning och reda på vägarna för lastbilschaufförer och konkurrens på lika villkor för åkerierna. Överenskommelsen handlar om det så kallade vägpaketet som innehåller tre lagförslag: utstationeringsregler i vägtransportsektorn, kör- och vilotider och regler för utländska företag att köra tillfälliga inrikestransporter i andra EU-länder, s.k.cabotagetransporter.

– Det är en historisk händelse. Efter ett årtionde av förhandlingar och politiska deklarationer har vi lyckats enas om nya regler för den europeiska vägtransportmarknaden. Nu kommer det vara möjligt att skapa ordning och reda på vägarna och få ett slut på det hänsynslösa utnyttjandet av människor, säger en trött men lättad Johan Danielsson (S).

Paketet med de tre lagförslagen presenterades våren 2017 och efter 2,5 års förhandlingar i Europaparlamentet och bland medlemsländerna i Rådet kunde en överenskommelse nås tidigt på tisdagsmorgonen.

Överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransporter i Sverige måste följa svenska löner och villkor, både vid tillfälliga inrikes transporter så som cabotage och även vid kombinerade transporter. Överenskommelsen inkluderar även att alla lastbilar inklusive lätta lastbilar måste följa alla regler, att föraren måste återvända till hemlandet minst var tredje vecka, att lastbilen måste återvända till landet där den är registrerad minst var åttonde vecka och att alla lastbilar måste ha GPS (även kallad färdskrivare) för att kunna kontrollera alla nya regler. Dessa är alla helt nya förbättringar jämfört med nuvarande regler eftersom dessa inte finns idag. Det blev även en överenskommelse kring rimliga kör- och vilotider, där nuvarande regler kvarstår för nationella transporter och busstransporter.

– Det här kommer att städa upp transportmarknaden enormt mycket. Förutom bättre regler har vi dessutom fått verktyg som är helt nödvändiga för att vi ska kunna kontrollera de nya reglerna, konstaterar Johan Danielsson (S).

– Överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransport i Sverige ska göra det med svenska löner och arbetsvillkor. Befinner man sig permanent i Sverige, ska man registrera bilen och betala skatt i Sverige. Det är inte konstigare än så, säger Johan Danielsson (S).

– Nu återstår bara att Europaparlamentet och rådet ska godkänna överenskommelsen och det hoppas jag sker snabbt. Alla som arbetar på vägarna kan inte vänta längre, avslutar Europaparlamentariker Johan Danielsson (S).

* * *

facebook Twitter Email