Uteslut Orbáns parti ur konservativ grupp

Debattartikel skriven av de fem S-parlamentarikerna publicerad i Sydöstran den 29 april 2018.

Man brukar säga att en svala gör ingen sommar. Tilltvistat kan man också säga att ensamt gör allmänna val ingen demokrati. Det finns många exempel, nu senast Ungern.

Där blev sittande regering med Viktor Orbán nyligen återvald efter en smutsig kampanj fylld av högerextrem och främlingsfientlig retorik. Flera av EU:s medlemsländer befinner sig i en utförsbacke som stupar mot avskaffande av rättsstaten, korruption och fascism.

Det är därför vi aldrig får ta demokrati för given. Europaparlamentet har ett stort ansvar att ta utvecklingen på allvar, vägra abdikera från rollen som bromskloss och våga ta de svåra besluten. Nästan 30 år har gått sedan Berlinmuren föll. I USA planerar deras president att bygga en mur, men i Ungern är stängslet redan uppspänt.

Fyra meter högt och med tre lager rakbladstäckt taggtråd. Där möts de som flyr från krig med tårgas och vattenkanoner. Europaparlamentet har både ett ansvar och en uppgift att markera mot Ungern och Orbán med kraft. Bland annat vill parlamentet sätta igång en sanktionsprocess mot Ungern, vilken ytterst kan sluta med att landet förlorar sin rösträtt i ministerrådet.

Christofer Fjellner (M) har varnat för att hårdare press från EU kan leda till att landet vänder sig till Ryssland. Det må vara en risk, men Fjellner glömmer att Ungern idag tar emot mer pengar från EU än något annat EU-land, närmare 6 000 kronor per invånare. Det gör det ryska scenariot mindre troligt.

I Europaparlamentet är Orbáns parti Fidesz medlem av de konservativas partigrupp, EPP. Samma grupp där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår. Direkt efter det ungerska valet skickade EPP-gruppens ordförande gratulationer till Viktor Orbán. Nu måste M och KD ta sitt ansvar och gemensamt ta ställning och trycka på för att utesluta Fidesz ur sin konservativa partigrupp.

I Europaparlamentet fortsätter vi att sätta press på den ungerska regeringen. EU har både makt och medel att leda Ungern i riktning tillbaka mot demokratin. För att det ska ske måste dock alla, oavsett partipolitisk färg, ena sig och våga ta svåra beslut.

Allmänna val är inte den enda beståndsdelen i en demokrati – utöver det ingår att ställas till svars för sina handlingar, fatta nödvändiga beslut och kräva folkets rätt.

Marita Ulvskog (S), Europaparlamentariker och delegationsledare
Olle Ludvigsson (S), Europaparlamentariker 
Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker 
Aleksander Gabelic (S), Europaparlamentariker 
Anna Hedh (S), Europaparlamentariker 

facebook Twitter Email