Uppgörelse om hållbara flygbränslen klar i natt: EU:s klimatpaket för transportsektorn färdigt

Sent under tisdagskvällen nådde Europaparlamentet, EU:s medlemsstater och EU-kommissionen en överenskommelse om ny lagstiftning för flygets klimatomställning. ReFuelEU Aviation är EU:s regelverk för flygets övergång till hållbara flygbränslen och är den sista delen på transportområdet att färdigställas i EU:s klimatlagstiftningspaket Fit for 55. Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) har varit den socialdemokratiska gruppens (S&D) huvudförhandlare från Europaparlamentets transportutskott.

– Vi har landat i en skarp överenskommelse som säkrar flygets framtid som klimatmässigt hållbart. Detta är en ambitiös färdplan med målet att det ska gå att flyga klimatneutralt i Europa så snart som möjligt. Vi pekar ut kursen för en grön global flygsektor genom denna lagstiftning, säger Erik Bergkvist (S).

Lagstiftningen om hållbara flygbränslen ska säkerställa rättvisa villkor när flygsektorn ska ställa om till att bli klimatmässigt hållbar. Idag är andelen hållbart flygbränsle som används inom flygsektorn mycket låg. Regelverket syftar till att öka både utbud och efterfrågan på hållbara flygbränslen, och därigenom minska flygets klimatavtryck. I lagstiftningen kommer reglering av bland annat produktion av flygbränslen, flygplatsers bränsleinfrastruktur och flygbolagens bränsleanvändning inom EU att innefattas.

Den nya uppgörelsen innebär bland annat:

  • Att målen för inblandning av hållbara flygbränslen höjs markant jämfört med kommissionens ursprungliga förslag och rådets initiala förhandlingsposition. Inblandningen av hållbara bränslen ska vara minst 2 % redan 2025 och öka till 70 % senast 2050 (varav 35 % syntetiska bränslen).
  • Att definitionen av hållbara flygbränslen breddas jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag och bränslen tillverkade av bland annat skogsbrukets och jordbrukets biprodukter inkluderas som hållbara.
  • Att mindre flygplatser frivilligt kan ansluta sig till regelverkets system för att kunna klassas som hållbara och få tillgång till EU:s stödsystem för investeringar.

– Från den socialdemokratiska gruppen har vi pressat på för att en snabbare omställning och mer ambitiösa mål. Det har fått genomslag i parlamentets position, i förhandlingarna med rådet och i slutresultatet. Vi hade självklart gärna sett en ännu mer offensiv tidsplan, men detta är en kompromiss jag är nöjd med. Signalen till flygsektorn och bränsleleverantörerna är tydlig: det är grönt ljus för att sätta igång omställningen på allvar, säger Erik Bergkvist (S).

Överenskommelsen innebär att EU:s historiskt omfattande klimatpaket Fit for 55 nu är färdigförhandlat för transportsektorn. Erik Bergkvist (S) har som den socialdemokratiska gruppens huvudförhandlare i transportutskottet agerat för mer ambitiösa delmål och en snävare tidsplan, hållbarhetsklassificering för biobränslen tillverkade av skogsbrukets och jordbrukets biprodukter, samt möjligheter för mindre flygplatser att frivilligt ansluta sig till regelverket.

– Detta är bra lagstiftning för klimatet och för Europa, och inte minst för Sverige. De flesta svenska flygplatser ligger under passagerartröskeln för automatisk anslutning, men genom frivillig inkludering kan de klassas som hållbara och få stöd till att ställa om för en hållbar framtid. Det är avgörande för ett land med långa avstånd. Dessutom ligger Sverige långt fram i biobränsletillverkningen, och både skogsbruket och jordbruket kommer med dagens överenskommelse att kunna spela viktiga roller i omställningen. Ska flyget leva upp till klimatmålen och bli ett hållbart transportmedel tillräckligt snabbt kommer vi att behöva alla tillgängliga resurser, säger Erik Bergkvist (S).

Nästa steg i processen är att Europaparlamentet och rådet formellt ska granska och godkänna överenskommelsen, vilket väntas ske inom de närmaste månaderna.

Ytterligare läsning om ReFuelEU Aviation

* * *

Pressekreterare Olov-Anders Sikku
Mobil: +32 475 85 20 23
Epost: [email protected]

* * *

facebook Twitter Email