Ulvskog (S) och Ludvigsson (S) kandiderar inte

Marita Ulvskog (S) och Olle Ludvigsson (S) har idag meddelat det socialdemokratiska partiet att de inte står till förfogande för ytterligare en mandatperiod i Europaparlamentet. Beskedet innebär att de båda lämnar sina uppdrag efter EU-valet i maj nästa år.

– För min del är jag mest nöjd med att ha bidragit till att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden i Europa, säger Marita Ulvskog och pekar bland annat på överenskommelsen om allas rätt till lika lön för lika arbete på samma plats, och regelverk för en arbetsmiljö som inte sätter människors liv och hälsa på spel.

– Men nu längtar jag hem, säger Marita Ulvskog.

Olle Ludvigsson har som ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor bland annat arbetat med att sänka kortavgifterna för vanliga konsumenter i Europa. Han jobbar nu in i det sista med att avgifterna för gränsöverskridande betalningar ska sänkas, samtidigt som kortbetalningar utomlands måste bli billigare och smidigare.

– Jag är en varm anhängare av Europasamarbetet och kommer att fortsätta att vara ute på arbetsplatser och tala med folk om EU-politik och EU-frågor. Det samtalet är alltid lika viktigt, inte minst emellan EU-valen, säger Olle Ludvigsson.

* * *

BILDTEXT: Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson tillsammans med den tyske ledamoten Udo Bullman, gruppledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Foto: Lars Hagberg

facebook Twitter Email