EU bör inrätta en särskild kvinno-corona-fond

I morgon den 9 maj är det Europadagen. Som EU-medlem kan Sverige samarbeta utifrån en rad positiva värden. Det skriver Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker.

Följdverkningarna av coronasmittan drabbar kvinnor på många sätt extra hårt.

Debattartikel av Heléne Fritzon i Sydsvenskan den 8 maj 2020.

Coronapandemin påverkar människor i Sverige och i resten av EU på många sätt. Men kvinnor drabbas alltid värst av följderna av en kris. Därför bör EU så snart som möjligt inrätta en särskild kvinno-corona-fond.

Redan före corona-krisen saknade en tredjedel av EU:s kvinnor ett eget arbete. Egen försörjning utgör grunden för att kunna leva ett självständigt liv.

Följdverkningarna av coronasmittan drabbar kvinnor på många sätt extra hårt. Uppgifter från bland annat FN, Frankrike och kvinnojourer i Sverige visar på ökat antal fall av mäns våld mot kvinnor. Uppgifter från Handelsanställdas förbund visar på drastiskt försämrad ekonomi för redan lågavlönade kvinnogrupper. Enligt svenska regeringen och UN Women riskerar det också att uppstå brister i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa.

Situationen under coronapandemin i alla Europas länder är akut och alarmerande. Det behövs resurser för att möta det och de måste gå inte minst till kvinnor i EU. Därför bör EU öronmärka pengar till kvinnor och upprätta en särskild kvinno-corona-fond som ska användas till att lindra krisens effekter och förbättra situationen för kvinnor. Det kan till exempel handla om ökade resurser till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och att satsa på utbildning för ökad tillgång till och fler möjligheter på arbetsmarknaden för kvinnor.

En ökad jämställdhet gynnar hela samhället. En särskild kvinno-corona-fond kan genom ekonomiskt stöd förvandla visionen om ökad jämställdhet till verklighet.

I morgon den 9 maj är det Europadagen. Den firas varje år till minne av Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa efter andra världskriget. Sverige gick efter en folkomröstning och en hel del debatt med i EU 1995.

Som medlemsstat kan Sverige samarbeta utifrån flera aspekter och en rad positiva värden som gynnar alla EU-medborgare; inre marknad, fri rörlighet, sociala pelaren, klimatomställning, säkerhet, fred, jämställdhet, forskning och inte minst i rådande läge kring gemensamma transporter och leveranser av sjukvårdsmaterial.

Jämställdhetsfrågan är inte någon liten sidofråga. Tvärtom utgör den en avgörande och viktig del i samhället. Utan en arbetsmarknad med jämställda villkor kan inte dagens stora klyftor mellan könen minska.

Den svenska modellen med kollektivavtal och starka fackföreningar är en bra grund som jag gärna vill sprida i resten av Europa.

Kvinnors arbetsmarknad, även i Sverige, präglas av otrygga anställningar och deltider. Därför är jag stolt över att vi svenska socialdemokrater stått fast vid vårt vallöfte och fått EU-parlamentet att markera vikten av att EU sätter upp tydliga mål för att förbättra anställningsvillkoren för kvinnor.

Corona har förvandlat en hel värld. Jul- och nyårshelgen är bara några månader bort, men samtidigt en helt annan tid. Vem hade på sitt nyårsfirande med familj och vänner ens kunnat ana vidden av hur våra liv skulle se ut 2020? Att det i Sverige varje dag klockan 14 skulle rapporteras i radion om dödsantalen för en pandemi. Att alla som fyllt 70 år skulle isoleras i sina hem. Att samhället som många är vana vid skulle stängas ner genom inställda idrottstävlingar, kulturarrangemang, möten, fester och skolavslutningar. Att karantän, handsprit och munskydd skulle bli några av de vanligaste orden.

Många är oroliga för att själva drabbas av viruset och är rädda för hur det ska gå för familj, släkt och vänner. Alla vet någon som har drabbats av corona. Lindrigt, allvarligt eller som har förlorat livet. Statsminister Stefan Löfven (S) beskriver situationen som ett långdistanslopp där vi fortfarande endast har passerat starten. Sveriges och resten av EU:s befolkning måste vara redo för att pandemin och dess följdverkningar kommer att ta tid.

I kristider märks extra tydligt vikten av att lösa gemensamma problem och utmaningar tillsammans. Det behövs nu mer av EU, inte mindre. Ingen vet i dagsläget när eller om det blir normalläge igen. Men jag vill redan nu blicka framåt, dra lärdomar av krisen och förbereda inför framtiden. Jämställdhet, arbetsmarknad och klimat i EU kan inte vänta. EU ska vara ledande i klimatomställningen.

EU behöver vara en stabil, stark och sammanhållen europeisk union, även efter corona. Europa är framtiden och vi har alla sedan andra världskrigets slut en plikt att göra det bästa möjliga av den. Det handlar om vilket Europa vi vill lämna efter oss till våra barn och barnbarn.

Det bor cirka 446 miljoner kvinnor och män i EU och för dem lovar jag att jobba för en ny, modern, grön och jämställd ekonomi.

Vägen till ett starkare EU efter corona berör flera avgörande frågor. Som svensk EU-parlamentariker för Socialdemokraterna vill jag särskilt lyfta frågan om jämställdheten.

Heléne Fritzon,
ledare för den svenska socialdemokratiska delegationen i EU-parlamentet och ledamot i sysselsättningsutskottet och jämställdhetsutskottet

facebook Twitter Email