Svagt om hormonstörande ämnen

Nu drar arbetet i Europaparlamentet igång efter sommarledigheten. Det mest akuta på mitt bord denna vecka gäller ett förslag från kommissionen om hormonstörande ämnen, med frågan om vi (Europaparlamentet) godkänner förslaget eller vill invända. De var vänliga nog att ställa frågan strax innan vår semester så vi skulle få så kort betänketid som möjligt. Men nu hade vi redan bestämt oss. Hormonstörande ämnen är farliga och förslaget från kommissionen är för svagt. Vi kommer att invända.

Krönika i Nya Wermlandstidningen 2017-08-30

Nu drar arbetet i Europaparlamentet igång efter sommarledigheten. Det mest akuta på mitt bord denna vecka gäller ett förslag från kommissionen om hormonstörande ämnen, med frågan om vi (Europaparlamentet) godkänner förslaget eller vill invända. De var vänliga nog att ställa frågan strax innan vår semester så vi skulle få så kort betänketid som möjligt. Men nu hade vi redan bestämt oss. Hormonstörande ämnen är farliga och förslaget från kommissionen är för svagt. Vi kommer att invända.

Hormonstörande ämnen är farliga och förslaget från kommissionen är för svagt. Vi kommer att invända.

Hormonstörande ämnen är vanligt förekommande i vår omgivning. Vi får i oss ämnena på många olika sätt, till exempel genom dammet vi andas in, maten vi äter och hudkrämen vi använder. Trots att hormonstörande ämnen anses av forskarna bidra till några av de vanligaste folksjukdomarna, saknas ett regelverk som ger tillräckligt skydd.

Det har hittats kopplingar mellan hormonstörande ämnen och bland annat diabetes typ 2, svårighet att få barn, och effekter på hjärnans utveckling. De kanske allra värsta effekterna dessa ämnen kan ge är bröst-, testikel- och sköldkörtelcancer. Barn är särskilt utsatta för dessa risker eftersom deras hormonsystem är under utveckling. Det är därför obegripligt att vi fortfarande inte har en ordentlig lagstiftning som skyddar oss.

EU-kommissionen har förhalat arbetet att ta fram en ordentlig lagstiftning mot hormonstörande ämnen. Det är svårt att säkert fastställa varför de agerat så obegripligt, men en inte allt för vild gissning är att kemikalieindustrin har haft ett finger med i spelet. Sveriges senaste regeringar har agerat för att pressa kommissionen. Bland annat drog Sverige EU-kommissionen inför EU-domstolen i ärendet, och för ett drygt år sedan gav domstolen Sverige rätt.

Domen innebar att kommissionen ålades att skyndsamt agera och i juli i år fick vi lagstiftare i Europaparlamentet äntligen kommissionens förslag till vårt bord. Tyvärr har kommissionen valt att göra minsta möjliga. Förslaget är inte tillräckligt skarpt. De krav på bevis som finns för att ämnena har skadlig effekt är orimligt högt satta. Det innebär att ämnen med potentiellt hormonstörande verkan inte omfattas. Dessutom har de hormonstörande ämnen som förekommer i exempelvis kosmetika och mjukgörande plaster utelämnas helt och hållet i förslaget.

I takt med att vår vardag fylls med alltfler kemikalier, ökar kraven på att vi vet vilka som är farliga och hur vi skyddas mot dem. Ingen förälder ska behöva tveka på om förpackningarna till den mat som vi ger till våra barn är ofarliga, eller huruvida schampot hemma innehåller farliga ämnen. Själv har jag drivit på för skarpare lagstiftning och har tidigare lyckats få med mig kollegorna i Europaparlamentet. När ärendet låg i domstolen lyckades vi få hela parlamentet att ge en partsinlaga som stöttade Sverige.

Den här gången hoppas jag få med mig parlamentet i invändningen mot det allt för svaga förslaget från kommissionen. Det är inte rimligt att godkänna ett regelverk som inte ger tillräckligt skydd för människors hälsa och naturen. Därför kommer jag att jobba för att kommissionens förslag skickas tillbaka till ritbordet. Vi ska inte ge oss! Barns hälsa är viktigare än kemikalieindustrins ekonomiska intressen.

Jytte Guteland

Europaparlamentariker (S)

facebook Twitter Email