Stora skillnader mellan rättssystem i EU

EU behöver bättre verktyg för att bedöma hur väl unionens medlemsländer lever upp till rättsstatsprincipen. I dag råder det fortfarande stora skillnader mellan både civilrättsliga och handelsrättsliga rättssystem i olika medlemsländer.

– Det handlar bland annat om utsatta gruppers tillgång till en rättvis rättsprocess, rättshjälp för dem som befinner sig under fattigdomströskeln och inte minst möjligheten till så kallade kollektiva prövningar för att underlätta tillgången till rättslig prövning.

Det säger Europaparlamentariker Jytte Guteland (S).  På tisdagen godkände EU-parlamentets rättsliga utskott hennes förslag till förbättringar av den genomgång – resultattavla – av medlemsländernas rättssystem, som EU-kommissionen gör varje år.

I sitt betänkande framhåller Jytte Guteland även vikten av att domare i alla EU-länder har tillräcklig utbildning om EU:s lagstiftning och unionens olika samarbetsstrukturer, bland andra Eurojust.

– Målet är att resultattavlan förbättras så att vi får en väl fungerande översikt över effektiviteten, kvaliteten och oberoendet i medlemsländernas rättssystem, säger Jytte Guteland.

facebook Twitter Email