Stora skillnader mellan olika rättssystem i EU

- Alla EU-medborgares rätt att driva grupptalan i frågor som rör folkhälsa, miljö eller arbetstagares rättigheter måste granskas och följas upp i den årliga genomgång (resultattavla) av medlemsländernas rättssystem som EU-kommissionen gör varje år.

Det säger Europaparlamentariker Jytte Guteland (S), vars förslag till nya, förbättrade principer för kommissionens årliga granskning godkändes av Europaparlamentet på tisdagen.

I dag råder fortfarande stora skillnader mellan både civilrättsliga och handelsrättsliga rättssystem i olika medlemsländer. Därför behöver EU bättre verktyg för att bedöma hur unionens medlemsländer lever upp till rättsstatsprincipen.

– Det handlar bland annat om utsatta gruppers tillgång till en rättvis rättsprocess, rättshjälp för dem som befinner sig under fattigdomströskeln och inte minst möjligheten att driva grupptalan, vilket den dieselgate-skandalen visat att behövs i EU, säger Jytte Guteland.

Hon framhåller även vikten av ökad jämställdhet inom olika länders rättssystem och att domare i alla EU-länder har tillräcklig utbildning om EU:s lagstiftning och unionens olika samarbetsstrukturer, bland andra Eurojust.

– Målet är att resultattavlan förbättras så att vi får en väl fungerande översikt över effektiviteten, kvaliteten och oberoendet i medlemsländernas rättssystem, säger Jytte Guteland.

* * *

facebook Twitter Email