Stopp för cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön

Idag, tisdag, röstar Europaparlamentet för att slutligt godkänna de nya, skärpta kraven för att begränsa cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön. - Ingen ska behöva dö av cancer på jobbet, säger Marita Ulvskog (S).

Marita Ulvskog har varit en av Europaparlamentets huvudförhandlare för det nya regelverket. Hon pekar framför allt på vikten av att det nu införs ett helt nytt gränsvärde för dieselavgaser, som hör till de mest cancerframkallande ämnena i vår arbetsmiljö.

– Med de nya reglerna förbättrar vi skyddet för miljontals arbetstagare över hela Europa, även i Sverige. Jag är oerhört glad och stolt. Det är precis den här typen av insatser EU ska göra på det sociala området, säger Marita Ulvskog.

De nya reglerna blir de strängaste EU har på arbetsmiljöområdet. De innebär att företagen måste göra mycket mer för att skydda sina anställda, bland annat med bättre skyddsutrustning och så kallade ”stängda system”, för att hindra att de utsätts för fara. Dessutom garanteras alla som en gång har utsatts för dessa ämnen livslånga hälsokontroller.

– Nu hoppas jag att samtliga svenska parlamentariker röstar för det nya regelverket, även Moderaternas Christofer Fjellner. Förra gången reglerna var uppe till omröstning valde han att rösta emot en skärpning av kraven.

Cancer är idag den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i Europa. Fler än hälften, 53 procent, av alla dödsfall som kopplas till arbetsmiljön beror på cancer.

* * *

För mer information:
Sigrid Bøe, presschef
Mobil: +32 471 79 01 76
Epost: [email protected]

facebook Twitter Email