Snaran runt nätdroger dras åt ytterligare av EU

– Idag är jag glad. Nu drar vi åt snaran kring alla samvetslösa kriminella som tillverkar och säljer droger via nätet, säger en stolt och nöjd Anna Hedh (S), efter att Europaparlamentet gett sitt stöd till två lagförslag som ska stärka EU:s kamp mot nya psykoaktiva ämnen, så kallade nätdroger.

Med den ökade globaliseringen har tillgången till nätdroger ökat kraftigt i Europa. Det handlar om substanser med vilseledande beteckningar och i okontrollerade doser. I slutändan livsfarliga ämnen som är tillgängliga för alla som har en internetuppkoppling.

– Beslutet innebär att det blir enklare för myndigheter – nationella och på EU nivå – att bedöma effekterna av substanserna och snabbare kunna fatta beslut om förbud, konstaterar Anna Hedh (S).

Man räknar med att förfarandet och handläggningen kommer att bli nästan dubbelt så snabb som tidigare. Även tiden för genomförande av EU-beslut kommer att kortas med upp emot 6 månader. Idag räknar man med runt 12 månaders handläggningstid.

Även informationsutbytet kommer att bli förbättrat med de två nya EU-lagarna. Det betyder att de relevanta EU-instanserna snabbare får varningssignaler och bättre möjlighet till riskbedömning, som de sedan rapporterar vidare till ansvariga myndigheter i medlemsstaterna.

– Som politiker och förälder känns det bra och litet tryggare att vi snabbare än förut kan kartlägga en substans och vidta åtgärder som minskar dess spridning. Tiden är ju en oerhört viktig faktor och i förlängningen är det en fråga om liv och död, avslutar Anna Hedh (S).

Bakgrundsfakta
Nya psykoaktiva ämnen är naturliga eller syntetiska ämnen som påverkar det centrala nervsystemet och har ungefär samma verkan som olaglig narkotika såsom kokain, heroin och cannabis. De kan förorsaka hallucinationer, förändringar i tänkande, uppträdande, uppfattningsförmåga, medvetande eller humör och dessutom ha andra icke önskvärda effekter. De saluförs ofta som lagliga alternativ till olaglig narkotika eftersom de ännu inte hunnits klassas.

* * *

Anna Hedh om nätdroger / tal vid plenarsessionen i Strasbourg 23 oktober 2017

facebook Twitter Email