Skärpta regler för inrikestransporter

Svenska kollektivavtal ska gälla alla som kör inrikestransporter i Sverige, oavsett var de kommer ifrån. Det anser Europaparlamentets transportutskott som på torsdagen röstade för nya skärpta regler.

Med röstsiffrorna 27 för och 21 emot röstade utskottet igenom det svenska förslaget till nya regler för alla som kör tillfälliga transporter i ett annat land, så kallad cabotagetrafik. Det innebär att svenska löner och villkor ska gälla även för dem.

– Det är helt avgörande att vi får ett nytt, fungerande regelverk på plats. Det kan inte fortsätta som idag då svenska åkerier och yrkesförare konkurreras ut på grund av dåliga regler och kryphål i lagstiftningen, säger Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S), ordinarie ledamot i transportutskottet.

Cabotagetrafik blir bara tillåtet i högst tre dagar. Efter det måste lastbilen lämna landet i minst 60 timmar innan en ny transport får påbörjas.  Minst var fjärde vecka måste dessutom fordonet återvända till det land där det hör hemma.

De nya reglerna gäller alla lastbilar, även mindre lastfordon och skåpbilar.

Däremot lyckades utskottet inte enas om nya regler för chaufförers kör- och vilotider och inte huruvida reglerna för de som arbetar i ett annat land än där de är anställda, så kallad utstationerad arbetskraft, även ska gälla inom transportsektorn.

– Vi nådde inte hela vägen fram, men detta är ändå ett tydligt steg i rätt riktning. Nu fortsätter arbetet för schyssta villkor inom transportsektorn, säger Marita Ulvskog.

EU-parlamentet har haft mycket svårt att enas inom transportområdet. Det går en tydlig skiljelinje mellan medlemsländerna i öst och i väst. Under torsdagens omröstning demonstrerade också berörda från flera östländer, som känner sig hotade av de skärpta kraven.  Senare under torsdagen avgörs det hur parlamentet ska gå vidare.

 

* * *

Kontaktperson
Lars Hagberg, pressekreterare
Epost: [email protected]
Mobil: +32 495 34 60 10

facebook Twitter Email