Sambeskattning förödande för kvinnors frihet

Nu höjs röster inom såväl Sverigedemokraterna som KD för att införa vad de kallar frivillig sambeskattning. Det vore inte bara förödande för kvinnors frihet utan också för Sveriges ekonomi, skriver EU-parlamentarikerna Olle Ludvigsson (S) och Anna Hedh (S).
Debattartikel av Olle Ludvigsson och Anna Hedh i Göteborgs-Posten den 7 januari 2019.

Lönegapet mellan kvinnor och män i EU består. Faktum är att kvinnornas löner ligger så stilla att EU-kommissionen nyligen räknade ut att det kommer att dröja till nästa årtusende, år 3018 innan kvinnors löner hinner ikapp männens. En av anledningarna är den utbredda sambeskattningen inom EU. Samma skatteform som krafter inom Sverigedemokrater och Kristdemokrater nu vill återinföra i Sverige.

I EU:s medlemsländer skiljer det i dag i genomsnitt 16 procent mellan kvinnors och mäns löner. Förklaringen som brukar ges är att kvinnor jobbar deltid, väljer vissa typer av jobb, tar större ansvar för omvårdnad av barn och anhöriga och att det råder könsdiskriminering på arbetsmarknaden där mäns arbete värderas högre än kvinnors, i faktiska pengar.

För tankarna tillbaka till 60-talet
Men det finns ytterligare en aspekt, en orsak som för oss svenskar för tankarna tillbaka till 60-talet. Nämligen det faktum att sambeskattning fortfarande existerar i en kraftig majoritet av EU:s medlemsländer.

Frågan är mer aktuell än någonsin även i Sverige. Nu höjs röster inom såväl Sverigedemokraterna som KD för att införa vad de kallar frivillig sambeskattning. Det vore inte bara förödande för kvinnors frihet utan också för Sveriges ekonomi.

Sambeskattning innebär att båda makarnas inkomst läggs samman och att de var och en beskattas för hälften av den sammanlagda inkomsten. Det kan sänka den totala skatten genom att den som tjänar mest – oftast mannen – får lägre marginalskatt.

Drabbar kvinnor
Problemet är dock att den av makarna som har lägst inkomst – oftast kvinnan – får betala lika hög skatt som den som tjänar mest. På så sätt drabbar sambeskattning generellt kvinnors inkomster mer än männens och incitamentet för lönearbete i stället för det obetalda hemarbetet minskar.

Sambeskattning innebär också att det inte lönar sig för den som jobbar deltid att gå upp i arbetstid och börja jobba heltid. Eller att vidareutbilda sig för att få ett arbete med högre lön. Med rätta brukar därför sambeskattning kallas för en riktig kvinnofälla.

I Sverige slopade vi sambeskattningen redan år 1971. Syftet var att underlätta för kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden. För det är det största problemet som sambeskattning skapar, att kvinnor stannar hemma.

Genom att beskatta makar gemensamt och inte individuellt, så tjänar paret ofta mer på att en av dem stannar hemma. I nästan alla fall leder det till att det är kvinnan som avstår från en anställning, stannar hemma med barnen, tar hand om hushållet och utför det obetalda hemarbetet.

I dag är det bara Sverige och Finland av EU:s medlemsländer som har avskaffat sambeskattningen helt. I Tyskland och Frankrike tillämpas sambeskattning generellt och medlemsländer som Danmark beviljar så kallade överförbara skattebidrag.

Resultatet är att Europa har väldens bäst utbildade hemmafruar, något vi verkligen inte ska vara stolta över.

Det är tvärtom förödande. EU:s bruttonationalprodukt, BNP, skulle växa med minst tolv procentenheter om kvinnor i EU deltog på arbetsmarknaden i samma utsträckning som män. Dessutom skulle könsskillnaderna i sysselsättning elimineras. Den ekonomiska potentialen är alltså enorm.

Att kvinnor inte deltar på arbetsmarknaden utan tar ansvar för det obetalda hemarbetet återspeglar sig också i kvinnors pension. Pensionsgapet mellan kvinnor och män i EU i dag är svindlande 39 procent, i genomsnitt.

Fråga om kvinnors rättigheter
Men frågan om sambeskattning är större än bara ekonomi. Den handlar också om kvinnors rätt att bestämma över sina egna liv. Därför beskrivs avskaffandet av sambeskattningen som en jämställdhetsreform. För den som är helt beroende av sin partner för sin försörjning har svårt att känna frihet. Sambeskattningen leder också till att kvinnor som vill jobba inte får det av familjeekonomiska skäl.

Individuell beskattning är inte bara en frihetsreform för kvinnor utan också för män. Det ger dem större frihet att ta ansvar för hemmet och inte känna en absolut börda av att försörja sin partner helt och hållet.

Olle Ludvigsson (S), Europaparlamentariker
Anna Hedh (S), Europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email