Replik: Nu har Kokalari och Nilssons partikollega Ursula von der Leyen en avgörande roll

Första gången i EU:s historia kopplas nu möjligheten till ekonomiskt stöd till respekten för EU:s grundläggande värderingar. " Det skriver Daniel Andersson, förbundsordförande i HBTs och EU-parlamentarikern Evin Incir (S) i en replik om EUs långtidsbudget och återhämtningspaket.
Replik av Evin Incir i QX den 23 juli 2020.

I Europaparlamentet fortsätter Moderaterna (M) att hålla den ungerska högerkonservativa regeringschefen Viktor Orbán under armarna genom att ingå i samma partigrupp som honom. Senast under våren attackerade Orbán trans- och intersexpersoner genom att ta ifrån dem möjligheten till att ändra juridiskt kön. Samtidigt slänger Arba Kokalari (M) och Kim Nilsson (M) sig med osanningar om att den socialdemokratiskt ledda svenska regeringen skulle ha svikit hbtqi+ personer i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget och återhämtningspaket.Precis som Kokalari och Nilsson, är vi stolta över att bo i ett av de bästa länderna för hbtqi+personer. Rättigheter kommer dock inte av sig själv. Det är medvetna politiska val som möjliggjort ett Sverige som går i frammarsch för mänskliga rättigheter. Kampen för demokrati, rättsstatens principer och mänskliga fri- och rättigheter är och kommer fortsätta att vara avgörande för oss socialdemokrater. Så har det varit i dåtid och nutid när de konservativa krafterna länge utgjort ett hinder på hemmaplan. Så är det i EU.

Det är också bland annat tack vare den svenska socialdemokratiskt ledda regeringen som vi har en skrivning om EU:s grundläggande värderingar och rättsstatens principer för såväl EU:s långtidsbudget som återhämtningspaketet. Första gången i EU:s historia kopplas nu möjligheten till ekonomiskt stöd till respekten för EU:s grundläggande värderingar. Hade M:s systerparti Fidesz i Ungern fått bestämma, tillsammans med Sverigedemokraternas systerparti Lag och rättvisa i Polen, hade kravet raderats helt.Nu gäller det att hålla i och att i nästa steg specificera hur beslutet ska omsättas i praktik i form av mekanismer som följer upp och stoppar ekonomiskt stöd till regeringar som i Ungern och Polen. Här har EU-kommissionens ordförande, tillika Kokalari och Nilssons partikollega från tyska CDU, Ursula von der Leyen en avgörande roll.

Den svenska socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet kommer göra allt för att se till att beslutet verkställs omedelbart. Inte en enda krona av våra skattebetalares pengar ska gå till skurkregeringar som nedmonterar demokratin, åsidosätter rättsstatens principer och attackerar de mänskliga fri- och rättigheterna.Hitte-på-argumenten kommer från M samtidigt som de i riksdagen numera förhandlar budget med Sverigedemokraterna (SD) och har ingått i allians med Kristdemokraterna (KD) under flera mandatperioder både i utanför regeringsställning. Kokalari och Nilsson verkar ha missat att M:s två samarbetspartier KD och SD bromsar hbtqi+rättigheter i Sverige när de bland annat förbjuder Pride-flaggor i kommuner där de har makten. SD ser dessutom äktenskap som något endast mellan en man och en kvinna. Det får en att undra vad M är beredda att kompromissa om vid en eventuell koalition med KD och SD.

Moderaterna myser med hbtqi+fientliga partier på hemmaplan och tror samtidigt att de i EU:s budgetförhandlingar skulle ha uppnått en skapare skrivning kring grundläggande principer och värderingar för att skydda hbtqi+personer i Europa. Men sanningen är den att de inte ens har lyckats övertyga sin egen partigrupp om att slänga ut Fidesz trots åratal av kränkningar mot hbtqi+ personers mänskliga fri- och rättigheter. Självförtroende hos M verkar det inte brist på, men självinsikten saknas.

Daniel Andersson, förbundsordförande HBT-Socialdemokrater

Evin Incir, Europaparlamentariker (S)

* * *

facebook Twitter Email