”Rädda Europa från högerpolitiken”


Plenisalen i Strasbourg. Foto: Europaparlamentet

Debattartikel av Marita Ulvskog och Martin Schulz på SVT / Debatt den 16 maj 2014.

EU-valet är ett värderingsval. Under de kommande dagarna fram till den 25 maj har just du makten att bestämma vilka värderingar som ska prägla Europa under de kommande fem åren. Den makten är viktig att utnyttja.

En röst på något av de svenska högerpartierna är en röst på den europeiska högern. Det är en röst mot anständiga arbetsvillkor och mot nödvändiga klimatlösningar.

Det är en röst för den politiska linje som lett EU in i massarbetslöshet, ökat pressen på löner och villkor på arbetsmarknaden och där EU tagit av sig ledartröjan i klimatfrågan.

Även varje bortslängd röst riskerar att betyda fortsatt högerpolitik, och hjälper dessutom högerextremisterna i Europa att få inflytande.

Men en förändring är möjlig. För första gången på 15 år har den socialdemokratiska gruppen möjlighet att bli den största gruppen i Europaparlamentet, och stå upp mot högerpartiernas dominans. Med en socialdemokratisk ordförande för kommissionen har vi ännu större möjligheter att bryta högerns styre i EU.

Nu har vi chansen att låta socialdemokratiska värderingar styra EU ? och arbeta tillsammans för att skapa fler jobb åt unga, möjliggöra för fler kvinnor att arbeta, och säkra rättvisa arbetsvillkor för alla.


Martin Schulz och Marita Ulvskog. Foto: Europaparlamentet

Vår främsta prioritering är att det ska skapas fler arbetstillfällen. Europeiska kvinnor och män måste ha ett jobb att gå till, som ger dem möjlighet till egen försörjning och ett gott liv.

Men arvet från de senaste årens ensidiga åtstramningspolitik har lämnat efter sig bittra siffror ? över 26 miljoner européer har inget eget jobb, däribland nästan en fjärdedel av de unga.

120 miljoner européer lever på eller under fattigdomsgränsen. Att fler unga ska få ett arbete är en nyckelfråga för oss, det är förödande att miljoner människor på vår kontinent börjar sitt vuxenliv i arbetslöshet.

Det är också hög tid att ta krafttag för att skapa fler möjligheter för kvinnor att arbeta. För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället.

Det är en skam att det ännu i dag, år 2014, inte är jämställt mellan män och kvinnor i Europa.

Vi har allt att vinna på ett jämställt EU. En arbetsmarknad där kvinnor ges samma möjligheter som män fungerar betydligt bättre än en där kvinnors arbete inte tas tillvara.

Ett samhälle där kvinnors kraft och kompetens används fullt ut växer sig starkare än ett där halva befolkningen får stå tillbaka när det gäller lön, makt och inflytande.

Den gemensamma marknaden i EU ger företagen tillgång till en större marknad och människor möjlighet att fritt söka jobb i hela EU. Att människor och företag kan röra sig fritt och handla över öppna gränser innebär större frihet och stimulerar handel och tillväxt.

Den fria rörligheten över gränser är i grunden något bra, men den ska aldrig och behöver aldrig betyda att människor utnyttjas. Idag kommer dagligen rapporter om lastbilschaufförer som pressas att leva under ovärdiga villkor och kämpa mot sömnen. Om städarbetare som har mycket små löner men enorm arbetsbörda. Om byggnadsarbetare som jobbar utan skäligt skydd för sina liv.

Dessa förhållanden försvarar högerpartierna, i Sverige och i EU. De har i år efter år röstat mot socialdemokratiska förslag för att ge människor lika rättigheter på arbetsmarknaden, oavsett var de är födda.

Antingen säger de att problemen inte finns. Eller så säger de att det skulle skada arbetsgivarna att rätta till dem. Även det är fel.

För just nu drabbas seriösa arbetsgivare ? som vill ge sina anställda skäliga villkor och lön ? när oseriösa arbetsgivare får konkurrera ut dem. Det drabbas vi alla av till slut.

Och vi socialdemokrater vill använda vår röst i EU till att säga: Det är nog nu. Vi behöver skapa ett EU som säkrar rättvisa villkor för alla.

Där konkurrens sker med kunskap och färdigheter, inte genom att sänka löner och försämra villkor. Där vi står upp för mäns och kvinnors rätt till ett arbete med trygga villkor och rättvis lön. Oavsett var man kommer från.

Martin Schulz & Marita Ulvskog


Martin Schulz och Marita Ulvskog. Foto: Europaparlamentet

 

* * *

facebook Twitter Email