Parlamentet kräver starkare skydd mot hormonstörande ämnen

- Jag vägrar att stillatigande se på medan EU-kommissionen spelar ett högt spel med människors hälsa som insats, säger Jytte Guteland i en kommentar efter att Europaparlamentet antagit en resolution som kräver strängare åtgärder än vad EU-kommissionen föreslagit.

– Vi vill stärka skyddet, så att alla hormonstörande kemikalier runtom oss förbjuds. Vi kräver också att EU-kommissionen tar fram en övergripande definition av misstänkta hormonstörande ämnen och av kända och förmodade hormonstörande ämnen, som bygger på världshälsoorganisationen WHO:s definition, fortsätter Jytte Guteland (S).

Europaparlamentets resolution kräver att EU:s ramverk för hormonstörande ämnen ska skärpas. Den är en reaktion på EU-kommissionens förslag till heltäckande EU-ramverk för hormonstörande ämnen, som presenterades i höstas. Parlamentet riktar hård kritik mot kommissionens förslag, då det brister på flera punkter och inte är tillräckligt starkt för att hantera hotet mot människors hälsa och miljön till följd av exponering för hormonstörande ämnen.

– Det handlar om alla människors rätt till en giftfri miljö. Det är hög tid att EU tar krafttag mot de här kemikalierna och förbjuder dem ur våra barns leksaker, ur kosmetiska produkter och matförpackningar. Jag kräver att kommissionen ska göra om och göra rätt – det föreslagna ramverket är helt enkelt för dåligt, säger Jytte Guteland (S), som varit ansvarig för arbetet i den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet.

Bland annat saknar EU:s regelverk alltjämt en kategori för ”misstänkta hormonstörande ämnen” och därmed regleras hormonstörande ämnen svagare än till exempel ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, där EU:s regelverk innehåller just en kategori också för misstänkta ämnen. Att misstänkta ämnen inte regleras innebär att de vetenskapliga kriterier som tagits fram för att identifiera hormonstörande ämnen i bekämpningsmedel och biocider inte är lämpliga för att appliceras på andra områden där hormonstörande ämnen finns.

– Kommissionens ramverk är påfallande tandlöst och saknar konkreta åtgärder för hur skyddet mot hormonstörande ämnen ska stärkas. Därför kräver jag att kommissionen senast år 2020 ska presentera lagstiftning för att reglera hormonstörande ämnen i leksaker, kosmetika och för livsmedelsförpackningar, avslutar europaparlamentariker Jytte Guteland (S).

* * *

FAKTA
Resolutionen antogs med 447 röster för och 14 emot.

* * *

facebook Twitter Email