På jobbet ska ingen kvinna sextrakasseras

Debattartikel i Aftonbladet den 16 augusti 2019.

Heléne Fritzon: Jag kommer lägga fram nya förslag till EU

Fler än hälften av alla kvinnor i EU har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Många av dem på sin arbetsplats. Så kan vi inte ha det. När Europaparlamentet samlas på nytt efter sommaruppehållet kommer jag därför att lägga fram förslag på ett nytt EU-direktiv och reformer för att kvinnor inte ska behöva riskera trakasserier och övergrepp på jobbet.

Ingen, varken man eller kvinna, ska på något område eller i något sammanhang begränsas av sitt kön. Det är den givna utgångspunkten i vårt arbete för ett jämställt Europa. Tyvärr är det inte så verkligheten ser ut i dag.

Drygt 55 procent av Europas kvinnor säger sig ha blivit utsatta för sexuella trakasserier. Siffran kan tyckas svindlande, ändå beräknas där finnas ett stort mörkertal.

För att hejda utvecklingen och skapa arbetsplatser fria från sexuella trakasserier måste vi skärpa EU:s lagstiftning. Som Europaparlamentariker är det mitt mål att stärka EU:s arbetsmiljöarbete, något som under lång tid har varit eftersatt.

Det gäller även arbetet för ökad jämställdhet i EU. På det området har det till och med skett en aktiv förskjutning till det sämre under de senaste tre till fem åren. I dag saknar närmare var tredje kvinna i EU ett lönearbete.

Lönegapet ligger fast på 16 procent och pensionsgapet mellan könen når obegripliga 40 procent. Detta trots att det sedan år 1957 står inskrivet i EU:s fördrag att det könsbaserade lönegapet ska bekämpas och att jämställdhet är en grundläggande rättighet.

I land efter land ser vi också hur aborträtten inskränks, hur kvinnors tillträde till makten beskärs och hur organisationer som står upp för kvinnors rättigheter hindras att verka.

Vi kan även notera att andelen kvinnor i EU-ländernas nationella parlament sjunker i takt med att högerpopulister vinner inträde. I Ungern finns i dag inga kvinnor alls i regeringen. Och andelen kvinnor i det ungerska parlamentet har sjunkit till endast tio procent sedan Victor Orbáns parti Fidesz kom till makten.

I Ungern får varken kvinnojourer eller studier i genusvetenskap längre statligt stöd. Preventivmedel omfattas inte av landets högkostnadsskydd, tvärtom vill regeringen ge kvinnor betalt för att föda fler barn. Och landets konstitution har skrivits om för att ”mänskligt liv ska skyddas från befruktningens ögonblick”.

Även i Polen har kvinnors rättigheter inskränkts systematiskt sedan det styrande partiet Lag och rättvisa kom till makten. I stället för att lätta på landets redan strikta abortlagar försöker regeringen driva igenom ytterligare begränsningar.

Kvinnors sexuella- och reproduktiva rättigheter är avgörande för att nå ett jämställt samhälle. I takt med att dessa nedmonteras undermineras kvinnors möjligheter att ta makten över sin egen ekonomi och ytterst sina egna liv.

I min roll som ledamot i Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män kommer jag därför att aktivt arbeta för att kvinnor i Europa ska vara ekonomiskt självbestämmande.

Det är helt avgörande för att vi skall kunna nå ett jämställt Europa där kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter på arbetsmarknaden.

Heléne Fritzon
Europaparlamentariker och ledamot av jämställdhetsutskottet (S)

* * *

facebook Twitter Email