Olle Ludvigsson: Länge leve den digitala revolutionen

Vi måste ta tillvara på de möjligheter ny teknik medför och i Europaparlamentet arbetar vi just nu med ett betänkande om självkörande fordon, skriver Olle Ludvigsson (S).

Debattartikel av Olle Ludvigsson i Östgöta Correspondenten och Motala&Vadstena Tidningar från den 27 juli 2018.

Genom historien har mänskligheten upplevt flera revolutioner som på ett eller annat sätt fundamentalt förändrat våra samhällen. Just nu pågår en ny – den digitala revolutionen.

Hittills har vi bara sett början. Ord som algoritm, robotar och artificiell intelligens (AI) är idag verklighet och kommer att påverka vårt samhälle i ännu större utsträckning framöver. Det handlar om utveckling av sakernas internet – föremål sammankopplas fysiskt eller via trådlöst nätverk i än större skala, eller att AI tolkar röntgenbilder istället för en läkare.

Utvecklingen kommer att medföra den största förändringen inom transportsektorn sedan bilens födelse – självkörande fordon. De kommer att ändra våra transportsystem, med exempelvis färre olyckor på vägarna, liksom vår innovativa utveckling och vår arbetsmarknad. Inte minst glesbygden ses som en kommande vinnare.

I Europaparlamentet arbetar vi just nu med ett betänkande om självkörande fordon inom europeisk transport och vi räknar med att vara klara i höst.

För mig är det givet att vi måste ta tillvara de möjligheter som den nya tekniken medför. Men vi måste hantera en rad frågor och utmaningar, inte minst säkerheten och ansvarsfrågan måste klargöras, det vill säga vem är ansvarig när ett förarlöst fordon är involverat i en olycka.

Självkörande fordon kommer att påverka arbetsmarknaden för yrkesförare. För att klara den omställningen är det oerhört viktigt med satsningar på utbildning och livslångt lärande. På så sätt mildras de negativa konsekvenserna av den tekniska utvecklingen.

Utvecklingen går snabbt och andra länder som USA, Japan och Kina har redan strategier för automatiserade fordon på plats med efterföljande investeringar. För att EU ska förbli konkurrenskraftigt måste vi arbeta skyndsamt och ta fram ett gemensamt och fungerande regelverk.

Det behövs också bättre samordning av alla olika nationella satsningar som finns idag. EU-kommissionen och EU:s medlemsstater måste ta detta på allvar för att säkerställa att vi i Europa kan dra nytta av den dynamiska tillväxten inom sektorn. Sveriges regering är med och driver på i frågan – vi har helt enkelt inte råd att hamna på efterkälken.

Den digitala revolutionen kommer att innebära en omfattande samhällsförändring, vare sig vi vill det eller inte. För mig handlar det om att tillvarata möjligheterna och driva på i omställningen för modernisering men också säkerställa en inkluderande samhällsomvandling.

Olle Ludvigsson

facebook Twitter Email