Något annat än nollvision för dödsolyckor duger inte

EU måste införa en nollvision för dödsolyckor på arbetet.
Krönika av Johan Danielsson i Aktuellt i politiken den 4 oktober 2019.

Under valrörelsen fick jag ofta frågan vad är det första du kommer att ta tag i när du blir invald i Europaparlamentet? Mitt ständiga svar var att peka på vårt vallöfte om att införa en europeisk nollvision för dödsolyckor på arbetet.

Detta är ett krav som LO tog fram och som vi socialdemokrater plockade upp. Mig veterligen var det inte någon annan i valrörelsen, varken i Sverige eller övriga Europa, som lyfte denna enormt viktiga fråga.

Så hur troligt är det då att vinna gehör för ett krav som endast drevs av svensk arbetarrörelse? Jag skulle vilja hävda att möjligheterna är goda.

Anledningen är enkel. Det är i grunden egentligen ett självklart krav. Människor som går upp på morgonen för att gå till arbetet har rätt att komma hem till sin familj igen på kvällen. Någon annan ambition än en nollvision för dödsolyckor duger inte. Och det finns mycket arbete att göra. Varje år dör 4 000 människor i EU i olyckor på sitt arbete. I Sverige förolyckas fler än de som omkommer i de mycket omskrivna gängskjutningarna.

Vi ska se till att få en bindande nollvision i EUs nästa arbetsmiljöstrategi, och medlemsstaterna ska sedan kontinuerligt utvärderas. Om utvecklingen går åt fel håll, som den gjort här hemma de senaste åren, ska EU-kommissionen säkerställa att också Sverige vidtar åtgärder.

De länder med höga antal dödsfall per arbetstagare ska tvingas ta fram särskilda handlingsplaner. I exempelvis Rumänien förolyckas årligen 5,5 personer per 100 000 arbetstagare. Detta skulle motsvara över 250 personer per år i Sverige. Det är en fullkomligt oacceptabel nonchalans med människoliv.

Jag har redan lyft frågan med den föreslagne kommissionären Nicolas Schmidt från Luxemburg, och med generaldirektören på det ansvariga ”departementet” i EU-kommissionen och alla är positiva. Jag har också säkerställt att den socialdemokratiska gruppen i parlamentet kommer att prioritera detta i utfrågningen av den föreslagna kommissionären.

Vi har alltså redan fyra månader efter valet flyttat fram våra positioner avsevärt. Facklig-politiskt arbete fungerar. EU må vara en trögrörlig organism men jag är övertygad om att vi kommer kunna leverera på detta vallöfte och i förlängningen förbättra arbetsmiljön för hundratusentals européer och säkerställa att antalet dödsolyckor på europeiska arbetsplatser börjar minska.

Johan Danielsson

* * *

facebook Twitter Email