Miljontals riskerar cancer

Dieselskandalen du inte hört talas om

Debattartikel av Marita Ulvskog i bland annat Värmlands Folkblad, Dala-Demokraten, Sundsvalls Tidning, Tidningen Ångermanland, Östra Småland etc – första införandet den 30 juni 2018

Dieselavgaser orsakar cancer. Det slog Världshälsoorganisationen, WHO, fast redan för sex år sedan. I EU har vi en lag som ska skydda oss från att få cancer på jobbet. Men när den lagen nu uppdateras vägrar EU:s medlemsländer att införa ett gränsvärde för diesel.

Efter den stora dieselskandalen som började med Volkswagen, vet alla att dieselavgaser är farligt för oss människor. Diesel är också ett av de cancerframkallande ämnen som allra flest arbetstagare exponeras för. Varje dag går omkring tre miljoner EU-medborgare till arbetet och utsätter sig för risken att drabbas av cancer. De som jobbar i miljöer som lastbilsgarage, hamnar eller brandstationer är särskilt utsatta.

Dieselavgaser är svårare än många andra ämnen att sätta gränsvärden för, eftersom avgaserna består av många olika ämnen. Forskningen har dock visat att det är fullt möjligt att ta vägen om andra substanser, som elementärt kol och kvävedioxid, och använda dem som markörer för att utifrån dem formulera ett gränsvärde för diesel.

När vi nu för andra gången på bara två år ser över lagen om cancerframkallande ämnen på jobbet, har vi därför i Europaparlamentet lyckats enas oss över partigränserna och föreslår att även dieselavgaser ska begränsas.

Som ansvarig för arbetet i den stora socialdemokratiska partigruppen har jag förslagit gränsvärden för både elementärt kol och kvävedioxid. Men EU:s medlemsländer vägrar att acceptera det.

Som kompromiss har därför parlamentet föreslagit att endast ett gränsvärde införs nu, på elementärt kol, och att kvävedioxid som en andra markör för nyare motorer utreds vidare av EU-kommissionen. Det är en modell som redan används i flera EU-länder, bland annat i Tyskland.

Vi anser att detta är en rimlig kompromiss som EU:s medlemsländer borde kunna gå med på om de vill värna sina medborgares hälsa. Såväl kommissionen som de europeiska facken och arbetsgivarna är positiva till förslaget.

Men sedan tidigare vet vi att medlemsländerna ogärna går längre än vad som ursprungligen föreslagits. Inte ens när det handlar om att förbättra lagstiftningen. Trots hårt motstånd ifrån vissa av EU:s medlemsländer lyckades vi dock förra gången skärpa gränsvärdena för flera andra cancerframkallande ämnen, bland annat sexvärt krom och trädamm.

Därför uppmanar jag nu EU:s medlemsländer att ta sitt ansvar och se till att även dieselavgaser omfattas av skärpta regler. Tre miljoner människor som riskerar att drabbas av cancer kan inte vänta längre.

Marita Ulvskog (S), europaparlamentariker

facebook Twitter Email