Migration – ett stort förtroende

- Det är ett stort förtroende att Sverige och Ylva Johansson nu erbjuds att ta ansvar för migrationsfrågorna i den nya EU-kommissionen.

Det säger Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) efter att EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen på tisdagen presenterade sitt förslag till ny EU-kommission.

– Migration är den absolut svåraste frågan EU har att hantera under den kommande mandatperioden. Att Ylva Johansson nu föreslås leda det arbetet är ett erkännande av Sveriges stora ansträngningar för att få ett gemensamt asylsystem på plats inom EU, säger Heléne Fritzon.

– Ylva Johansson har med sin långa politiska erfarenhet och erkänt stora förhandlingsskicklighet goda förutsättningar för att finna lösningar och nå resultat även i svåra frågor som denna, säger Heléne Fritzon.

Heléne Fritzon tillägger också att hon ser fram emot ett nära samarbete mellan Europaparlamentet och EU-kommissionen framöver.

* * *

facebook Twitter Email