Med en ny Marshallplan kan hjulen börja snurra igen

För ett handelsberoende land som Sverige är det viktigt att även omvärlden kan starta på nytt.
Krönika av Erik Bergkvist i Norran den 30 april 2020.

Jag tänker på den grekiske filosofen Herakleitos uttryck ”panta rei” det vill säga allting flyter, allting förändras.

Det är få gånger så påtagligt som under kriser då samhället snabbt ställs om till krisbekämpning. Detta oavsett om krisen är krig, pandemi, naturkatastrof eller annat.

Kriser accelererar processer, och även om vi tror oss kunna gå tillbaka till det ”normala” är så inte fallet. Världen har tagit stora kliv och blir inte densamma.

Hela Sverige, ja hela världen bekämpar just nu covid-19, bland annat genom att hålla avstånd och inte besöka våra äldre. Även om Sverige valt en annan väg är skillnaderna inte så stora. Vi räknar med att förnuftiga människor följer rekommendationerna frivilligt i stället för via lagar och tvång.

Alla som står i frontlinjen gör ett fantastiskt jobb. Sjukvårdspersonal och alla andra samhällsnödvändiga serviceyrken gör att samhället fungerar. Alla hjälps åt och hjälper varandra.

Vi ser hur uppfinningsrikedom, kreativitet och eget ansvar får stort utrymme. Egna medicinska produkter tillverkas, metoder för distansundervisning utvecklas och används, digitala lösningar får ett helt nytt utrymme. Vi tar kliv i utvecklingen som annars kanske tagit 10-20 år.

Det tål dock att påminnas om att inget av detta hade varit möjligt om inte det offentliga, tillsammans med näringslivet, skapat resurserna och kunskapen att kunna driva välfärd på hög nivå. Som vi nu kan dra nytta av i virusbekämpningen.

Vi kommer att få se konservativa krafter ta kliv bakåt snarare än framåt och även försöka stoppa kreativiteten och det egna ansvarstagandet.

Detta är givetvis dömt att misslyckas i det långa loppet, men tillsammans kan vi hindra att det ens sker.

Efter corona kommer nya problem. Ett näringsliv som i vissa fall är slaget i spillror. För ett handelsberoende land som Sverige, med skickliga tillverknings- och exportföretag i Skelleftebygden, är det viktigt att även omvärlden kan starta på nytt.

Därför måste den Marshallplan som nu tas fram av EU få ordentlig kraft och skärpa så att hjulen börjar rulla i hela Europa, och att vi kan ta med oss resten av världen.

Skellefteå, med många företag inom it, ett oerhört väl utbyggt bredband, goda kontakter med omvärlden och snart även norra Europas största batterifabrik och Norrbotniabanan har faktiskt en guldsits. Det enda som krävs är att man ser detta och vågar ta de stora kliv som krävs.

Fröjden eder, med bävan”, som Torgny Lindgren skriver i sin bok ”Merabs skönhet”.

Erik Bergkvist

* * *

facebook Twitter Email