Marita Ulvskog: Sluta att utnyttja yrkeschaufförer

Utländska åkerier med sämre villkor konkurerar ut svenska

Debattartikel av Marita Ulvskog på Aftonbladet den 14 augusti 2018.

Alla ska känna sig trygga ute på vägarna. Såväl bilförare på familjesemester som lastbilschaufförer som kör leveranser till livsmedelsbutiker eller  möbelaffärer.

Bättre vägsäkerhet får vi genom bra arbetsvillkor och rimliga kör- och vilotider för branschen. Alternativet är trötta chaufförer som tvingas köra långa arbetspass utan rimlig vila, vilket ökar risken för olyckor.

Före sommaruppehållet skulle Europaparlamentet ta ställning till tre nya lagförslag för att skapa ordning och reda på vägarna. Tydliga regler som skulle garantera goda villkor för arbetstagare i vägtransportsektorn och konkurrens på lika villkor för åkerierna.

För mig som socialdemokrat är det självklart att svenska kollektivavtal ska gälla för åkerier och chaufförer som kör transporter till Sverige eller inom Sverige.

Utan sådana regler kommer svensk åkerinäring att konkurreras ut av utländska företag som utnyttjar människor för sin egen vinnings skull.

Vi möter dessa chaufförer på rastplatser längs vägarna på bilsemestern. De tvingas laga sin mat på spritkök och sova i lastbilen, ofta flera månader i sträck. Det är ovärdigt EU att ha regler som uppmuntrar att människor utnyttjas på detta sätt.

Därför är det för mig obegripligt att de svenska Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade emot principen om lika lön för lika arbete även inom transportsektorn, när Europaparlamentet röstade om lagförslagen.

Centerpartiet och Liberalerna röstade dessutom för att en lastbilschaufför ska kunna tvingas att köra dubbelt så länge som i dag, utan ordentlig vila. Och dessutom inte ha något annat val än att tillbringa sin lediga vilotid, veckor i sträck, sovande i förarhytten.

Detta trots att vi vet att nästan var tredje trafikolycka har koppling till trötthet. Motsvarande för alkohol är var femte olycka.

Att köra alkoholpåverkad har varit förbjudet i Sverige i nästan hundra år, med mycket strikta regler de senaste trettio åren.

Nu är det dags att lagstifta om rimliga kör- och vilotider.

Eftersom Europaparlamentet inte lyckades enas om en kompromiss går frågan tillbaka till utskotten som får ta fram ett nytt förslag.

Men parlamentet har bara halva makten i EU. Den andra halvan ligger hos EU:s medlemsländer. Därför är det avgörande vem som vinner regeringsmakten när Sverige går till val i september. Då avgörs vad Sverige kommer att driva i EU.

För oss socialdemokrater är det enkelt. Vi har under hela mandatperioden drivit en tydlig linje, både i Europaparlamentet och i regeringsställning, vi arbetar för en trygg och välfungerande arbetsmarknad i Sverige och i EU.

Frågan är hur Allianspartierna där hemma kommer att ta ställning när transportfrågorna ska avgöras av EU:s medlemsländer till vintern. Med tanke på hur deras partikamrater röstade i EU-parlamentet är sannolikheten stor att de väljer att följa sina östeuropeiska konservativa kollegor.

Följden blir då att ännu fler arbetstillfällena riskerar att slås ut på den svenska transportmarknaden.

Hur tryggt kommer det att kännas på vägarna när priskapplöpning neråt är normen inom transportbranschen? Där fler körtimmar, längre körperioder och sämre arbetsvillkor gäller för alla förare bakom lastbilsratten?

Det är också en fråga att ha med sig när vi går till valurnorna i september.

Marita Ulvskog

facebook Twitter Email