Marita Ulvskog ansvarig för tidsomställningen mellan sommar och vintertid

Socialdemokraternas Marita Ulvskog har blivit utsedd till huvudförhandlare för lagstiftningen kring sommartidens avskaffande. Efter flera s k medborgarinitiativ beslutade EU-kommissionens ordförande Juncker att sommartiden skulle ses över. Frågan landade för behandling i EU-parlamentets utskott för transport och turism, där Ulvskog är ledamot.

– Det här är en fråga som engagerar. Som norrbottning vet jag ju också ganska väl hur förutsättningarna ser ut och hur människor upplever förändringarna. De påverkar folkhälsa, jordbruk, energisektorn, transportsektorn, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

I korthet innebär EU-kommissionens förslag att omställningen mellan sommar- och vintertid ska avskaffas. Varje land ska själv få välja vilken tid man vill behålla, dvs om man vill permanent ha sommartid eller vintertid. Allting ska vara klart till 1 april 2019.

BAKGRUND

Systemet med sommar- och vintertid har sedan 1980 funnits i Sverige och i EU. Anledningen var att koordinera att alla medlemsländer införde omställning mellan sommar- och vintertid samtidigt. Lantbruket har också haft stora besvär, då bland annat korna blivit lidande vid förändrade mjölktider.

facebook Twitter Email