”M och KD bör arbeta för att utesluta Orbáns parti”

EU har både makt och medel att leda Ungern i riktning tillbaka mot demokratin. För att det ska ske måste dock alla, oavsett partipolitisk färg, sluta upp och våga ta svåra beslut, skriver fem socialdemokratiska Europaparlamentariker.

Debattartikel på Svenska Dagbladets webbplats den 18 april 2018.

Ett allmänt val gör ingen demokrati. I Ungern har folket just valt om sin regering med Viktor Orbán i spetsen, efter en smutsig kampanj fylld av högerextrem och främlingsfientlig retorik. Polen, Ungern, Tjeckien – flera av EU:s medlemsländer befinner sig i en utförsbacke som sluttar mot avskaffade rättsstater, korruption och fascism. Men demokratin får aldrig tas för given i Europa. Europaparlamentet har ett stort ansvar att ta utvecklingen på allvar, vägra abdikera från rollen som bromskloss och våga ta de svåra besluten. Det är så demokrati fungerar.

Till en början får vi inte förminska det som händer i Ungern. I USA planerar presidenten att bygga en mur för att hålla invandrare ute. I Ungern är stängslet redan uppspänt. Fyra meter högt och med tre lager rakbladstäckt taggtråd. Där möts de som flyr från krig med tårgas och vattenkanoner.

EU kan inte längre abdikera från ansvaret och förlita sig på att andra ska stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Hittills har EU-kommissionen bara gått emot Orbáns regering i detaljfrågor – som att till exempel tacka nej till att EU skulle ersätta halva kostnaden för Ungerns taggtrådsstängsel.

EU:s medlemsländer i Ministerrådet är låsta av kravet på enighet. Där kan Polen och Ungerns regeringar hålla varandra om ryggen när det blåser och stoppa alla initiativ till sanktioner.

Därför har Europaparlamentet både ett ansvar och en uppgift att markera mot Ungern och Orbán med kraft. Det projektet är redan igång. I höstas röstade vi för att sätta igång en sanktionsprocess mot Ungern, vilken ytterst kan sluta med att landet förlorar sin rösträtt i ministerrådet. På torsdag ska vi ta ställning till ännu ett förslag i en liknande riktning.

Moderaten Christofer Fjellner har varnat för att hårdare press från EU kan leda till att landet i stället vänder sig till Ryssland. Det må vara en risk, men då glömmer Fjellner att Ungern i dag tar emot mer pengar från EU än något annat EU-land, närmare 6 000 kronor per invånare. Det gör det ryska scenariot mindre troligt. I vilket fall gör EU:s passivitet hittills ingen nytta.

Att dra in Ungerns rösträtt i ministerrådet vore ett kraftfullt sätt för EU att sätta press på både regeringen Orbán och den polska regeringen. Ungerns stora ekonomiska beroende ger unionen en unik möjlighet att påverka utvecklingen i landet.

I Europaparlamentet är Viktor Orbáns parti Fidesz medlem av de konservativas partigrupp, EPP. Samma grupp där också de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår. Så sent som i veckan skickade EPP:s ordförande Manfred Weber gratulationer till Viktor Orban efter valsegern. Nu måste M och KD ta sitt ansvar och gemensamt ta ställning och trycka på för att utesluta Fidesz ur partigruppen.

Christofer Fjellner har uttryckt att han är positiv till en uteslutning och kristdemokraten Lars Adaktusson säger sig inte ha mycket till övers Fidesz politik – därför förväntar vi oss att de svenska konservativa nu omsätter orden i handling.

I Europaparlamentet kommer vi att fortsätta sätta press på den ungerska regeringen. Ännu är hoppet inte ute – EU har både makt och medel att leda Ungern i riktning tillbaka mot demokratin. För att det ska ske måste dock alla, oavsett partipolitisk färg, sluta upp och våga ta svåra beslut. Allmänna val är inte den enda beståndsdelen i en demokrati – utöver det ingår att ställas till svars för sina handlingar, fatta nödvändiga beslut och kräva folkets rätt.

Marita Ulvskog (S), europaparlamentariker och delegationsledare
Olle Ludvigsson (S), europaparlamentariker
Jytte Guteland (S), europaparlamentariker
Alexander Gabelic (S), europaparlamentariker
Anna Hedh (S), europaparlamentariker

facebook Twitter Email