M, KD och SD – säg ja till EU:s nya visselblåsarlag

På tisdag denna vecka (16/4) röstar Europaparlamentet om en ny visselblåsarlag för hela EU. Det handlar om dig och om din rätt att larma om fel och oegentligheter utan att straffas för det, skriver Jytte Guteland (S) och Marita Ulvskog (S).
Debattartikel av Jytte Guteland och Marita Ulvskog i Göteborgs-Posten den 15 april 2019.

De senaste åren har kantats av skandaler, bedrägerier och missförhållanden, bland annat den svenska Macchiarini-skandalen, Facebook och Cambridge Analytica-affären, skatteflyktsavslöjanden Luxleaks, Panamadokumenten och Paradisläckan. För att inte glömma misstankarna om penningtvätt inom Danske bank och Swedbank.

Utan modiga visselblåsare som vågat slå larm hade vi aldrig fått kännedom om dessa oetiska beteenden som sker inom företag och organisationer som verkar över landsgränserna.

Dessvärre får visselblåsare som slår larm ofta betala ett mycket högt pris. Det handlar om repressalier från arbetsgivaren, hot och trakasserier, avsked, arbetslöshet, ekonomiska svårigheter och till och med fängelsestraff för att ha röjt ”företagshemligheter”.

I dag är det dessutom stor skillnad mellan lagstiftningen i olika EU-länder. I vissa, som Sverige, finns redan ett bra – om än inte tillräckligt – skydd på plats, medan andra länder inte har något visselblåsarskydd alls. Det innebär rättsosäkerhet och ojämlik behandling.

För att värna yttrande- och granskningsfriheten och skydda dem som tar sitt ansvar och larmar om det som är fel, har vi Socialdemokrater i många år har drivit på för en ny, modern visselblåsarlag i EU.

För oss har det också varit viktigt att EU-reglerna ska vara förenliga med vår svenska grundlagsskyddade meddelarfrihet, som ger alla offentligt anställda rätt att lämna uppgifter om missförhållanden till medierna.

Detta har vi också fått gehör för och därmed lyckats skydda den svenska modellen, samtidigt som vi höjer skyddsnivån i hela EU.

Den nya lagen som vi röstar om i veckan ska gälla alla som rapporterar om överträdelser mot EU-lagar inom flera olika områden, bland annat finansiella tjänster, penningtvätt, produkt- och konsumentsäkerhet, miljöskydd och djurskydd.

Vi ville gå längre och föreslog att skyddet även skulle gälla för brott mot arbetstagares rättigheter och sociala rättigheter, men det stoppades av de konservativa.

Däremot lyckades vi driva igenom alla visselblåsares rätt till anonymitet och skydd mot repressalier. Det blir nu olagligt att säga upp eller på annat sätt straffa eller diskriminera den som larmar om oegentligheter.

Trots hårt motstånd från den konservativa EPP-gruppen, där de svenska Moderaterna och KD ingår, lyckades vi även få igenom att den enskilde visselblåsaren själv ska ha rätt att välja om han eller hon vill larma externt eller internt, beroende på missförhållandets karaktär.

Att sänka tröskeln för visselblåsare att agera i allmänhetens intresse handlar om att värna de demokratiska principer vårt samhälle är byggt på. Personer som larmar om missförhållanden kan rädda skatteintäkter för en bättre välfärd, värna miljöskyddet och ytterst rädda liv.

För oss Socialdemokrater är det därför självklart att erbjuda ett så brett skydd som möjligt. De svenska Europaparlamentarikerna Christofer Fjellner (M), Lars Adaktusson (KD), Kristina Winberg och Peter Lundgren (SD) röstade däremot nej när parlamentets reste kravet på ett nytt visselblåsardirektiv år 2017. Nu uppmanar vi M, KD och SD att tänka om och rösta rätt.

Jytte Guteland (S), europaparlamentariker
Marita Ulvskog (S), europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email