Låt inte SD sabotera kvinnors rättigheter

Debattartikel av Jytte Guteland och Talla Alkurdi i Aftonbladet den 6 maj 2019.

Sverigedemokraterna bidrar till backlashen i Europaparlamentet

Ett splittrat Europa går till val den 26 maj. Valet är historiskt och kan komma att rita om EU:s politiska karta om högerextrema partier, som tagit plats i flera regeringar runt om i Europa, får ett större inflytande. Dessa krafter kommer försvaga demokratins principer, vanligt folks trygghet, rätten till lika lön för lika arbete, samt försöka använda sin nyvunna makt till att begränsa kvinnors rättigheter.

I Sverige driver Sverigedemokraterna en kvinnofientlig abortpolitik som skapats av abortmotståndsrörelsen i Europa. Vi vill uppmana svenska väljare att ta ställning för den svenska abortlagen och stå upp för kvinnors rättigheter.

Jämställdheten i Europa utsätts just nu för en backlash. Flera utredningar visar att jämställdheten faktiskt går bakåt inom EU . Backlashen syns kanske allra tydligast genom ifrågasättandet av aborträtten i flertalet länder.

Sverigedemokraterna vill att den svenska abortlagstiftningen ska ”harmoniseras till andra europeiska länder”. Det är en skrämmande tanke. Många kvinnor runt om i Europa har inte tillgång till grundläggande sexuella och reproduktiva rättigheter.

I några länder, bland annat i Malta och Nordirland, är abort helt förbjudet. I andra länder, såsom Spanien, Slovakien och Irland, är abortgränsen betydligt lägre än i Sverige och sena aborter tillåts endast under särskilda omständigheter. I flera länder saknas helt grundläggande sexualundervisning i skolorna och tillgången till p-piller är begränsad.

Kvinnans rätt till sin egen kropp är en livsavgörande fråga. Varje år avlider 47 000 kvinnor i världen till följd av osäkra aborter. Flera EU-länder har i dag abortgränser som liknar det Sverigedemokraterna föreslår. SD vill inskränka aborträtten genom att sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till 12. De vill även att barnmorskor ska kunna vägra att utföra aborter genom att hänvisa till en så kallad ”samvetsfrihet”.

Det här fenomenet är redan utbrett i Europa, exempelvis i Italien vägrar 70 procent av alla gynekologer att utföra aborter på grund av samvetsskäl. Det innebär att det i stort sett är omöjligt för en kvinna att genomföra en abort, trots att det är juridiskt lagligt.

Sverigedemokraterna bidrar även till backlashen genom sitt agerande i Europaparlamentet. Partiet har röstat för en skrivelse i Europaparlamentet om att ”den första mänskliga rättigheten är rätten till liv från befruktningsögonblicket till den naturliga döden”.

SD ingår i samma partigrupp i Europaparlamentet som regeringspartiet Lag och Rättvisa i Polen (PiS). Det är ett nationalkonservativt parti som infört kraftfulla abortrestriktioner.

I Polen och Ungern måste kvinnor och flickor ha en läkartid och ett recept för att få tillgång till dagen-efter-piller, trots att det ska finnas tillgänglig över disk enligt rekommendation från europeiska läkemedelsverket. Läkare kan i sin tur neka utskrivning för dagen-efter-piller med hänvisning till ”samvetsfriheten”.

Samtidigt som jämställdhetsutvecklingen i Europa påverkar oss allt mer, får vi svenskar också större möjligheter att främja en god utveckling i andra länder. Vi kan skydda svenska kvinnors rättigheter genom att tillsammans bekämpa de konservativa och högerextremistiska krafterna i Europa, men det kräver ett samarbete inom EU. En röst på Socialdemokraterna är en röst som stärker kvinnors frihet och skyddar kvinnors rättigheter i Sverige och hela Europa.

Jytte Guteland, europaparlamentariker (S)
Talla Alkurdi, oppositionsregionråd (S) Region Stockholm

* * *

facebook Twitter Email