Kommentar om handelsrelationen mellan EU och USA

Idag skulle Europaparlamentet säga sitt om förslaget att EU och USA ska inleda samtal om två begränsade handelsavtal, för att förhindra en upptrappning av de mycket spända handelsrelationerna mellan EU och USA. Resultatet blev till slut ingenting. Europaparlamentet kunde inte enas om en samlad ståndpunkt i frågan.

– Jag är väldigt är oroad över hur splittrat Europaparlamentet är gällande handelsrelationen med USA, detta i en tid då vi verkligen behöver skicka ut positiva signaler för internationell handel, samarbete och dialog, säger EU-parlamentariker Aleksander Gabelic (S) i en kommentar efter omröstningen.

– Jag har varit tydlig med mitt stöd för att EU och USA inleder förhandlingar om de två begränsade avtalen om industritullar och bedömning om överensstämmelse. Jag tycker också att Europarlamentets handelsutskott tidigare i år hade landat i bra och genomförbara rekommendationer inför förhandlingarna, bland annat om att ståltullarna och hotet om biltullar ska vara eliminerade innan förhandlingarna går i mål. Utöver det tycker jag att det borde göras en hållbarhetsutredning av de begränsade avtalen som tar hänsyn till bland annat Parisavtalet. Men många av mina kollegor i Europaparlamentet ville ha andra förhandskrav som i praktiken skulle innebära ett nej till att inleda dialog, säger Aleksander Gabelic.

USA är en av Sveriges allra viktigaste handelspartners, de kommer redan på femte plats efter  Tyskland, Norge, Finland och Danmark. Relationen mellan EU och USA är också väldigt viktig. Båda har mycket att förlora på handelskrig och försämrade relationer. Det handlar i slutändan om jobb och om människor.

– Jag har drivit en positiv linje till förhandlingar och tycker det är ett bakslag för vår ledande roll inom den internationella handeln att Europaparlamentet inte kunde ta tydlig ställning för att inleda samtal, menar Gabelic.

– Jag stödjer att EU och USA inleder samtal om begränsade avtal för att avstyra ett skadligt handelskrig. Vi har båda väldigt mycket att förlora om handelsrelationerna förvärras ännu mer, och det handlar i slutändan om jobb och om människor. Jag tror på att upprätthålla en dialog med USA, vi måste hålla grytan kokande, fortsätter Aleksander Gabelic (S).

– Det bästa hade såklart varit om EU och USA kunde enas om ett fullständigt handelsavtal med alla dess delar. Det ska också fortsätta vara vår ambition, även om det inte går just nu. Givet det exceptionella läget är de här begränsade avtalen ett sätt att förhindra ett handelskrig, avslutar europaparlamentariker Aleksander Gabelic (S).

facebook Twitter Email