Klart med nya gränsvärden för cancerframkallande ämnen på jobbet

Med stor majoritet godkände Europaparlamentet på tisdagen nya, skärpta krav för att stoppa cancerframkallande ämnen på jobbet. Men Sverigedemokraternas två ledamöter valde att ställa sig på industrins sida och röstade emot.

– Än en gång visar Sverigedemokraterna vems ärenden de går. Att så flagrant sätta industrins och företagens intresse främst, och låta arbetstagare betala med sin hälsa och ytterst sina liv, är inte bara ovärdigt utan också rent hyckleri, säger Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

Dessbättre lyckades inte de högerextrema stoppa arbetet för ett säkrare och tryggare arbetsliv i Europa. I och med  dagens omröstning är det nu klart med nya gränsvärden för bland annat dieselavgaser, vilket inte funnits i Sverige tidigare.

Dieselavgaser orsakar lungcancer och i viss mån även cancer i urinblåsan. Avgaserna förekommer inom stora delar av transportsektorn, bland annat inom gruvdrift, tunnelarbeten, vägarbeten, hamnarbete, bilhallar och tågunderhåll. Över tre miljoner arbetstagare beräknas vara utsatta i EU varje år.-  Det var en väldigt tuff kamp att få till ett gränsvärde för dieselavgaser, men nu är de äntligen på plats. Jag är väldigt stolt och glad över att vi kommer att kunna skydda arbetstagare från dessa livsfarliga ämnen och livshotande sjukdomar, säger Marita Ulvskog

Förutom dieselavgaser införs även gränsvärden för ytterligare sex nya ämnen. Dessa är:

 • Trikloretylen:
  Förekommer i lösningsmedel och orsakar lever och njurcancer. Cirka 7 400 arbetstagare berörs  varje år.
 • 4,4-metylendianilin:
  Förekommer vid framställning av polyuretanskum. Orsakar lever- och sköldkörtelcancer, cirka 390 000 berörs.
 • Epiklorhydrin:
  Ger lungcancer. Cirka 40 000 arbetstagare utsätts inom kemi- och pappersindustrin.
 • Etylendibromid:
  Orsakar tumörer, 40 000 anställda inom kemi-, läkemedels- och färgindustrin exponeras varje år.
 • Etylendiklorid:
  Förekommer inom plast- och vinylproduktion. Knappt 3 000 arbetstagare berörs årligen.
 • Mineraloljor:
  Orsakar hudcancer. Omkring en miljon arbetstagare inom motortillverkning och underhåll berörs varje år.

* * *

För mer information:
Sigrid Bøe, presschef
Mobil: +32 471 79 01 76
Epost: [email protected]

facebook Twitter Email