Klart med arbetsfördelningen i EU-parlamentet för S

Förhandlingen om fördelningen av platser i Europaparlamentets utskott är nu klar. Marita Ulvskog (S) blir 1:a vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor.

Förhandlingarna efter EU-valet har pågått hela juni månad och delegationsledarna för de 191 medlemmarna från 28 länder i den socialdemokratiska gruppen har för de svenska socialdemokraterna enats om följande fördelning:

Marita Ulvskog blir ordinarie medlem samt 1:e vice ordförande i Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Ulvskog blir ersättare i Utskottet för internationell handel.

– Arbetslösheten i Europa och i Sverige måste pressas ned. Det finns ingen viktigare fråga. Det kommer att bli tufft, hårt och svårt men vi kommer att ge allt, säger Marita Ulvskog (S).

Olle Ludvigsson blir ordinarie medlem i Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Luvigsson blir ersättare i Utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

– Med den akuta finanskrisen bakom oss, måste vi nu skapa regelverk som håller ordning på ekonomin samtidigt som vi får igång investeringar och tillväxt. Det är också direkt kopplat till kampen mot arbetslösheten, kommenterar Olle Ludvigsson (S) sitt kommande jobb i utskottet.

Jytte Guteland blir ordinarie medlem i Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Guteland blir ersättare i Utskottet för rättsliga frågor.

– De gröna frågorna innebär möjligheter för Europa. Möjligheter till jobb och moderna lösningar ur den ekonomiska krisen. Vi har också ansvar för kommande generationer. Jag ser fram emot att få vara med och skapa en hållbar framtid för våra barn och barnbarn, fortsätter Jytte Guteland (S).

Jens Nilsson blir ordinarie medlem i Utskottet för transport och turism. Nilsson blir ersättare i Utskottet för inre marknad och konsumentskydd.

– Under den kommande mandatperioden kommer transportfrågorna vara otroligt viktiga för att få fart på en hållbar tillväxt i Europas regioner, säger Jens Nilsson (S).

Anna Hedh blir ordinarie medlem i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och utskottet för regional utveckling. Hedh blir ersättare i Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor.

– Jag kommer självklart fortsätta fokusera på hjärtefrågor som jämställdhet, mänskliga rättigheter, barns rättigheter, hbt och romer. Jobbet i regionala utskottet handlar i grunden också om rättigheter: Sverige är så mycket mer än våra storstäder, avslutar Anna Hedh (S).

* * *

Marita Ulvskog, europaparlamentariker (S)

Olle Ludvigsson, uropaparlamentariker (S)

Jytte Guteland, europaparlamentariker (S)

Jens Nilsson, europaparlamentariker (S)

Anna Hedh, europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg, pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: [email protected]

 

 

* * *

facebook Twitter Email