Jytte Guteland: Vi måste vända skutan mot ett hållbart jordbruk

Krönika av Jytte Guteland i Aktuellt i politiken den 16 februari 2018.

Det här året kommer bekämpningsmedel vara på agendan i Europaparlamentet. Vid senaste sessionen beslutades att tillsätta ett ”glyfosatutskott”. Där kommer de vetenskapliga prövningar som ligger till grund när bekämpningsmedel tillåts i Europa att prövas. En rapport om hur EUs direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel ska genomföras bättre ska också tas fram. Själv jobbar jag aktivt med dessa frågor och jag blev invald i det nya utskottet.

Vi måste vända skutan mot ett hållbart jordbruk där användningen av bekämpningsmedel minskar och där de preparat som ändå används inte skadar människors hälsa och ekosystemen. Vi kan inte bortse ifrån att WHOs cancerorgan IARC har funnit ett samband mellan ämnet glyfosat, som används i världens vanligaste bekämpningsmedel, och förhöjd risk för cancer.

EUs myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA) har, liksom förespråkarna för ämnet, kommit till slutsatsen att glyfosat är ofarligt. Deras utlåtande har dock avslöjats vara baserat på studier författade av företaget Monsanto som tillverkar världens vanligaste bekämpningsmedel, baserat på just glyfosat. Slutsatsen att ämnet skulle vara riskfritt ifrågasätts nu. Monsantos inblandning i studierna gör dem otillförlitliga. Flera andra studier visar samband mellan glyfosat och cancer. Vi måste därför respektera EUs försiktighetsprincip och förbjuda ämnen som kan riskera att öka antalet cancerfall.

Bekämpningsmedel antas också vara en anledning till den omfattande insektsdöden. Effekterna för ekosystemen och vår matproduktion kan bli förödande. Det är här EUs direktiv för hållbar användning av bekämpningsmedel kommer in i bilden. Problemet är att EU-länderna inte genomfört direktivet trots att så skulle skett för flera år sedan. Det duger inte! EUs regler måste följas så att ämnen som glyfosat fasas ut och ersätts av skonsammare alternativ.

Vi måste också få klarhet i hur företag genom lobbying påverkar beslutsfattandet kring bekämpningsmedel. Jag tänker använda min röst i det nya utskottet till att kräva att EFSA rensar upp i lobbyträsket och ger oss riktiga vetenskapliga studier framöver.

Jytte Guteland

facebook Twitter Email